pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zmiany VAT – deklaracje

TLA Kancelaria > VAT > Zmiany VAT – deklaracje

Deklaracje VAT

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadza się obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej, począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2017 r.

Od powyższej zasady wprowadzony został wyjątek dotyczący podatników, którzy:

  1. nie są obowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE,
  2. nie są dostawcami towarów lub nie świadczą usług, dla których podatnikiem jest nabywca, lub nie są nabywcami tych towarów lub świadczącymi tego rodzaju usługi (nie dokonują transakcji na zasadzie odwrotnego obciążenia),
  3. nie są obowiązani do składania innych deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zatrudniają nie więcej niż 5 osób),

– będą oni zobowiązani do składania deklaracji w formie elektronicznej dopiero od 1 stycznia 2018 r.

Ponadto począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2017 r. prawo do składania kwartalnych deklaracji VAT będą mieli tylko mali podatnicy z wyłączeniem:

  1. okresu pierwszych 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została ich rejestracja, jako podatnika VAT czynnego (dotyczy podatników, którzy zostali zarejestrowani, jako podatnicy VAT czynni po 30 września 2016 r.) lub
  2. małych podatników, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy tzw. towarów wrażliwych (wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT), chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła w żadnym miesiącu z tych okresów kwoty 50 000 zł.

Informacje podsumowujące

W zakresie informacji podsumowujących (VAT-UE oraz VAT-27) wskazujemy, że od 1 stycznia 2017 r. wprowadza się:

  • obowiązek składania ich w formie elektronicznej (dotyczy to również korekt informacji),
  • likwidację kwartalnych informacji podsumowujących (będą składane wyłącznie za okresy miesięczne),
  • ujednolicenie terminów składania informacji podsumowujących – do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa