pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zwolnienie z obowiązku składania ORD-U już nie obowiązuje

TLA Kancelaria > TP > Zwolnienie z obowiązku składania ORD-U już nie obowiązuje

1 stycznia 2019 r. uchylono art. 82 par. 1a Ordynacji podatkowej, który przewidywał zwolnienie z obowiązku składania ORD-U przez podmioty składające uproszczone sprawozdania CIT/TP.

W związku z zastąpieniem uproszczonego sprawozdania CIT/TP formularzem TP-R, podatnicy zastanawiali się, czy ustawodawca wprowadzi analogiczne zwolnienie. Aktualnie nie są jednak prowadzone prace legislacyjne, skutkujące zwolnieniem podatników z obowiązku składania informacji ORD-U.

W związku z powyższym:

  • w rozliczeniu za 2019 r., przedsiębiorcy zawierający umowy z nierezydentami, obowiązani są do sporządzania i przekazywania bez wezwania organu informacji na formularzu ORD-U;
  • termin na przekazanie informacji wynosi trzy miesiące, licząc od zakończenia roku podatkowego, a więc ORD-U za 2019 r. (w przypadku roku podatkowego tożsamego z kalendarzowym) należy złożyć do końca marca 2020 r.

Jakie umowy należy uwzględnić w ORD-U?

  1. umowy, w których jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 5.000 euro, w przypadku gdy nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów;
  2. umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300 000 euro, w przypadku gdy:
  • jedna ze stron tej umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub
  • inny podmiot, niebędący stroną umowy, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5% wszystkich praw głosu.

Absolwentka studiów magisterskich administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywała w działach księgowości, dzięki czemu zdobyła wiedzę z zakresu rachunkowości.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa