pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

100 MLD dla biznesu – co muszę wiedzieć o swojej firmie przed ubieganiem się o wsparcie?

TLA Kancelaria > Bezpiecznik > 100 MLD dla biznesu – co muszę wiedzieć o swojej firmie przed ubieganiem się o wsparcie?

W cyklu alertów przedstawiliśmy podstawowe założenia związane z Tarczą Finansową realizowaną z udziałem PFR (pierwszy z nich: https://rzecznikpodatkowy.pl/game-changer-100-mld-dla-biznesu/).

Poniżej prezentujemy problematyczne kwestie, które przedsiębiorca musi ustalić/zweryfikować przed ubieganiem się o wsparcie z PFR:

 1. Jaki jest status mojego przedsiębiorstwa?
 • rozmiar, sposób kalkulacji wsparcia i jego ewentualnego zwrotu jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa (mikro/mały, średni/duży);
 • naszym zdaniem, z uwagi na fakt, iż wsparcie z PFR dla mikro i MŚP jest pomocą publiczną ograniczoną Tymczasowymi Ramami Pomocy Komisji Europejskiej, ustalanie przedsiębiorstwa należy przeprowadzić z uwzględnieniem regulacji unijnych;
 • zgodnie z regulacjami UE, w sytuacji, gdy podmiot posiada jednostki „powiązane” i/lub „partnerskie” przy ustalaniu jego stanu zatrudnienia, obrotów i sumy bilansowej należy w odpowiednich proporcjach uwzględniać również stany tych podmiotów;

Konkluzja: mogą zdarzyć się sytuacje, w których przedsiębiorstwo jest przekonane, iż jest np. przedsiębiorstwem średnim a tak naprawdę – z uwagi na powiązania – jest de facto przedsiębiorstwem dużym.

 1. Kto będzie „beneficjentem rzeczywistym” wsparcia”?
 • zgodnie z założeniami wsparcia beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. pkt 1) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu korzystający z wsparcia musi:
 • posiadać rezydencję podatkową w Polsce;
 • rozliczać podatki za ostanie 2 lata w Polsce (jeżeli firma działa krócej, to w odpowiednio tym krótszym czasie);
 • od tej zasady są możliwe odstępstwa, niemniej to odstępstwo, które wydaje się możliwe do spełnienia dla beneficjenta zagranicznego (ustalone z PFR zobowiązanie np. inwestycyjne) jest przewidziane tylko dla mikro, MŚP.

Konkluzja: Po pierwsze istotne jest „przyspieszone” ustalenie kto jest beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy (generalnie odroczenie tego obowiązku do 13 lipca 2020 r.), a po drugie
w sytuacji gdy jest nim podmiot zagraniczny, ocena czy możliwe jest zastosowanie „odstępstwa” od zasady „polskiego” beneficjenta.

 1. Czym moja firma „ryzykuje” ubiegając się o wsparcie?
 • zgodnie z założeniami wsparcie dla mikro, MŚP ma charakter subwencji, z czego 25% zawsze podlega zwrotowi, a 25% zawsze zostaje w firmie. Zatrzymanie w firmie pozostałych 50% wartości subwencji jest uzależnione m.in. od:
 • utrzymania poziomu zatrudnienia;
 • osiągnięcia straty po otrzymaniu subwencji;
 • z kolei wsparcie dla dużych przedsiębiorstw może mieć charakter m.in. pożyczki umarzalnej do 75% jej wartości. Umorzenie tej wartości jest uzależnione m.in. od:
 • osiągnięcia straty po otrzymaniu pożyczki;
 • brak otwarcia upadłości lub restrukturyzacji;
 • utrzymania stanu zatrudnienia (PFR może w umowie określić taki warunek).

Konkluzja: Przedsiębiorca musi po pierwsze przeanalizować wszystkie warunki dla braku konieczności zwrotu wsparcia (i czy może je spełnić) a po drugie ocenić czy szacunkowa kwota wsparcia, którą może zatrzymać jest dla niego „warta zachodu”.

Powyższe kwestie dowodzą, iż odpowiednie przygotowanie się do „startu” o wsparcie z PFR nie jest procesem pozbawionym komplikacji. W razie wątpliwości z tym związanych zachęcamy do kontaktu.

Od 2017 r. doradca podatkowy nr wpisu 13149, absolwent Administracji na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. E-mail: remigiusz.markiel@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa