pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Amortyzacja samochodów osobowych a KUP

TLA Kancelaria > CIT > Amortyzacja samochodów osobowych a KUP

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 września 2011 r. (II FSK 1756/11) oddalił skargę kasacyjną w sprawie sposobu zaliczania do KUP odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego.

W przedmiotowej sprawie Strona domagała się uznania możliwości dokonywania amortyzacji podatkowej samochodów osobowych w taki sposób, że odpisy amortyzacyjne w całości będą zaliczane do KUP aż do momentu, gdy ich łączna suma zrówna się z kwotą 20.000 EURO.

Innymi słowy Strona twierdziła, że w przypadku amortyzacji samochodów osobowych ma do wyboru dwie możliwości:

  • może stosunkowo rozdzielać odpisy amortyzacyjne i do KUP zaliczać jedynie część tych odpisów w całym okresie amortyzacji albo
  • albo może do chwili, gdy suma łączna dotychczasowych odpisów nie przekroczy równowartości 20.000 euro, zaliczać do KUP odpisy amortyzacyjne w całości, a późniejszych odpisów w ogóle nie uznawać za KUP.

NSA uznał, że wykładnia art. 16 ust. 1 pkt 4 i art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT przemawia przeciwko stanowisku Strony. „Oba te unormowania odnoszą się bowiem do wydatków z tytułu używania przez podatnika samochodów osobowych, w analogiczny sposób (mutatis mutandis) normując ich rozliczanie dla celów podatkowych. Konsekwencję ustawodawcy, w regulowaniu sytuacji podatnika wykorzystującego w działalności opodatkowanej samochód osobowy, dostrzegać zaś należy nie tylko odnośnie do wymienionego w tych przepisach limitu kwotowego, ale przede wszystkim w konstrukcji rozliczania w tym zakresie kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli zatem w art. 16 ust. 1 pkt 49 p.d.o.p. jest mowa o dopuszczalnej wysokości składek ubezpieczeniowych podlegających potrąceniu w kosztach uzyskania przychodów poprzez odniesienie jej do proporcji w jakiej pozostaje w/w limit kwotowy do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia, to odpowiednio też należy odczytywać art. 16 ust. 1 pkt 4 p.d.o.p. odnośnie do dopuszczalnej wysokości odpisów amortyzacyjnych, tj. w kontekście stosunku wysokości tegoż limitu do wartości początkowej samochodu”.

Tym samym NSA przychylił się zatem do stanowiska Ministra Finansów  i WSA w tej sprawie oraz do istniejących w judykaturze wykładni art. 16 ust. 1 pkt 4 (przykładowo wyrok NSA z 13 lipca 2010 r., sygn. akt II FSK 551/10). Oznacza to, że podatnicy mogą wyłącznie proporcjonalnie zaliczać do KUP odpisy amortyzacyjne, w takiej części, w jakiej równowartość 20.000 EURO pozostaje do całkowitej wartości początkowej samochodu osobowego.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024
Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w nowym terminie 
4 kwietnia 2024
Sprzedaż konsumencka – możliwość odzyskania zawyżonego VAT? 
2 kwietnia 2024

Archiwa