pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Będą interpretacje indywidualne na MDR’y

TLA Kancelaria > Bezpiecznik > Będą interpretacje indywidualne na MDR’y

Obowiązki prawno-podatkowe wynikające z działu III rozdziału 11a Ordynacji podatkowej, 
tj. związane z tzw. obowiązkiem raportowania schematów podatkowych, objęte są zakresem postępowania interpretacyjnego na podstawie art. 14b i nast. Ordynacji podatkowej” – brzmi teza wyroku NSA z dnia 28 stycznia 2021 r. o sygn. I FSK 1703/20. 

 

Orzeczenie jest o tyle istotne, że może ukształtować, niejednolitą do tej pory na poziomie WSA, linię interpretacyjną na korzyść podatników. W takiej sytuacji ciężar oceny „trudnych przypadków” w zakresie MDR zostałby: 

  • zdjęty z podatników obowiązanych do raportowania, 
  • przeniesiony na Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który musiałby rozstrzygnąć czy przedstawiane przez podatników zdarzenia są schematami podatkowymi podlegającymi raportowaniu. 

 

Oczywiście, długo wyczekiwana aktualizacja objaśnień podatkowych w zakresie MDR może okazać się w wielu przypadkach zbędna. Bezpieczniej przecież delegować ocenę w tym zakresie na kompetentny do tego organ (Dyrektora KIS) zyskując dodatkowo ochronę w przypadku ewentualnego sporu, niż analizować zdarzenia samodzielnie. 

 

W naszej ocenie argumentacja NSA jest przekonywująca i powinna zostać przyjęta przez inne składy rozpatrujące wszczęte w temacie spory. Przede wszystkim należy zgodzić się z NSA, że: 

  • (…) przepisy te konstytuują określone obowiązki o charakterze analitycznym (…) 
    i informacyjnym (…) pełniąc w istocie funkcję zbliżoną do informacji składanych w formie zeznań i deklaracji podatkowych (…); 
  • Są (…) meta-regulacjami, które pozwalają zwłaszcza na wybór między poszczególnymi wariantami opodatkowania wynikającymi z przepisów podatkowych, co nie zmienia tego, że ich stosowanie wpływa na treść i zakres materialnego stosunku prawnopodatkowego (…). 

 

Co ciekawe w uzasadnieniu wyroku przywołana została także zasada rozstrzygania niedających się rozstrzygnąć wątpliwości na korzyść podatnika. 

 

Spodziewamy się kolejnych rozstrzygnięć w tym optymistycznym dla podatników tonie. Natomiast gdy Dyrektor KIS pod ich wpływem zacznie wydawać interpretacje indywidualne 
w zakresie MDR, sugerujemy zaktualizowanie wdrożonych uprzednio procedur MDR o konieczność składania wniosków o ich wydanie w „trudnych przypadkach”. 

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa