pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

„Benchmark forum – cz. 12” – weryfikacja powiązań „zarządczych”

TLA Kancelaria > Benchmark forum > „Benchmark forum – cz. 12” – weryfikacja powiązań „zarządczych”

Powiązania „zarządcze” wynikają z brzmienia art. 11a ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT tj. przez podmioty powiązane należy rozumieć: 

  • podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot lub podmioty, na które wywiera znaczący wpływ ten sam inny podmiot; 
  • z kolei przez „znaczący wpływ” należy rozumieć m.in. posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających. 

Przykład powiązania „zarządczego”: 

Pan X sprawuje funkcję członka zarządu spółki Alfa i jednocześnie członka rady nadzorczej spółki Omega, niepowiązanej kapitałowo ze spółką Alfa. Spółki Alfa i Omega są powiązane ze sobą osobowo („zarządczo”), poprzez Pana X. 

Należy zwrócić uwagę, iż powiązania „zarządcze” w regulacjach dotyczących cen transferowych mają taką samą „wagę” jak powiązania kapitałowe oraz w praktyce jest możliwa ich weryfikacja na rynku polskim (są dostępne ku temu dane). W związku z tym: 

  • podmioty niepowiązane kapitałowo, 
  • ale powiązane „zarządczo”, 

nie powinny być analizowane jako podmioty niepowiązane i w efekcie nie powinny znajdować się w finalnych próbkach analiz porównawczych (benchmarkingów) opartych na danych z rynku polskiego.  

Natomiast w praktyce dostrzegamy:  

  • iż w wielu benchmarkingach sporządzanych przez podatników weryfikacja powiązań „zatrzymuje” się na powiązaniach kapitałowych, 
  • natomiast w finalnej próbce benchmarkingu, do której podatnik się porównuje, często nawet połowa podmiotów jest powiązana „zarządczo”. 

W efekcie, w sytuacji, gdy w ramach kontroli dla organu „korzystne” będzie wyeliminowanie podmiotów powiązanych „zarządczo”, trudno będzie dyskutować z odrzuceniem tych podmiotów. W związku z tym rekomendujemy zwrócić szczególną uwagę na kwestię weryfikacji powiązań „zarządczych” w procesie sporządzania analiz porównawczych, tak aby ostateczna próbka nie uwzględniała nie tylko podmiotów powiązanych kapitałowo, ale też „zarządczo”.

Od 2017 r. doradca podatkowy nr wpisu 13149, absolwent Administracji na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. E-mail: remigiusz.markiel@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa