pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Biała lista – czy na podatników realizujących WNT / import usług czeka (NKUP-owa) mina?

TLA Kancelaria > VAT > Biała lista – czy na podatników realizujących WNT / import usług czeka (NKUP-owa) mina?

Nowelizacja ustaw podatkowych bez wątpliwości podatników i niejasności interpretacyjnych to dziś tylko marzenie. Jednak nawet będąc tego świadomym, należy zwrócić uwagę na przepis art. 15d ustawy o CIT, który jest elementem przepisów dotyczących Białej Listy i którego brzmienie może wykluczać zaliczenie do kosztów podatkowych płatności z tytułu WNT czy importu usług.

Skąd w ogóle taki pomysł i taka obawa?

Przepis art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT w swoim brzmieniu wydaje się być jednoznaczny:

„Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność (,,,) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów (…) – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.”

Wyobraźmy sobie teraz transakcję WNT (oczywiście powyżej 15.000 zł), a zatem nabycie towarów od podmiotu zagranicznego, który na nasze nieszczęście jest też zarejestrowany dla celów VAT w Polsce (na potrzeby innych transakcji):

  • w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług – ktoś może powiedzieć, że w tym przypadku mamy do czynienia z WNT, podczas gdy przepis mówi o dostawie towarów / świadczeniu usługi, a to na gruncie VAT dwa różne pojęcia. Zgoda, tylko że w przypadku WNT w art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT jest stwierdzenie: dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem (…).” Czy wskazana różnica jest wystarczająca do obrony przed NKUP-ami?
  • potwierdzonych fakturą – zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT w „wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej”. A zatem podmiot zagraniczny wystawia fakturę – bezdyskusyjne.
  • dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny – w naszym przypadku podmiot zagraniczny jest zarejestrowany dla celów VAT w Polsce. W przepisie nie ma mowy o tym, aby podmiot zagraniczny np. działał dla danej transakcji jako podatnik zarejestrowany. Zgodnie z przepisem wystarczy, że jest zarejestrowany na potrzeby VAT.

Jak widać, pomimo całkowitego braku logiki dla stosowania Białej Listy w przypadku WNT / importu usług, literalne brzmienie przepisu wydaje się nie dawać podatnikom pełnej pewności, a jak (NIE)działa w Polsce rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników, wszyscy dobrze wiemy.

A co na to Ministerstwo Finansów?

Albo Ministerstwo Finansów nie widzi przedstawionego powyżej problemu z przepisem ustawy o CIT (ogromne obciążenie administracyjne podatników albo zaliczenie do NKUP), albo stawia świadomą pułapkę na podatników. Na stronie MF jedyne co można odszukać, to stwierdzenie, że Płatności na konto z wykazu dotyczą tylko tych podmiotów zagranicznych, które są zarejestrowane dla potrzeb VAT jako podatnicy VAT czynni w Polsce”. To jednak nie daje odpowiedzi na pytanie, czy przy WNT lub imporcie usług też trzeba sprawdzać podatnika zagranicznego i jego rachunek bankowy?

Na razie wszystko niestety wskazuje na to, że takiej weryfikacji należy dokonać, gdyż organy zapewne nie będą dyskutować z literalnym brzmieniem przepisu…

Licencjonowany doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA. Wieloletnie doświadczenie zdobywał w największych firmach doradczych w Polsce, a od 2009 współtworzy i rozwija Kancelarię TLA. E-mail: krzysztof.koniewski@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa