pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Ceny transferowe 2017 – pojęcie transakcji jednego rodzaju

TLA Kancelaria > TP > Ceny transferowe 2017 – pojęcie transakcji jednego rodzaju

Zgodnie z art. 9a ust. 1d ustawy o CIT za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro, (…).

Interpretując powyższy przepis pojawia się szereg pytań związanych z zakwalifikowaniem różnych – z biznesowego punktu widzenia – transakcji jako transakcji jednego rodzaju, które powinno się sumować dla celów ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Poniżej kilka przykładów:

  1. Czy np. wszystkie transakcje usługowe są transakcjami jednego rodzaju, niezależnie od przedmiotu transakcji?
  2. Czy transakcje zakupu i sprzedaży np. półproduktów należy traktować jako transakcje jednego rodzaju?
  3. Czy wszystkie transakcje sprzedaży produktów będą transakcjami jednego rodzaju, nawet w sytuacji wystąpienia różnic w profilu funkcjonalnym sprzedawcy w poszczególnych transakcjach (np. produkcja kontraktowa oraz produkcja o rozbudowanych funkcjach i ryzyku)?

Należy spodziewać się, że organy podatkowe będą dążyć do jak najbardziej restrykcyjnego podejścia, w przedmiotowym zakresie. Jeśli przypuszczenia się potwierdzą, to takie stanowiska organów będą prowadzić do obciążenia podatników niewspółmiernym obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych (w tym kosztownych analiz porównawczych) do transakcji o marginalnym znaczeniu.

Dlatego też wskazaną powyżej kwestię należy mieć na uwadze przy ustalaniu obowiązku w zakresie sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Gorące lato w HR – Praca zdalna – jak i za co zapłaci pracodawca? 
30 czerwca 2022
doręcznie pisma
NSA: Doręczenie pisma z pominięciem pełnomocnika jest niewiążące
28 czerwca 2022
Czy infrastruktura „okołoprodukcyjna” jest kosztem kwalifikowanym w PSI? 
22 czerwca 2022

Archiwa