pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Ceny transferowe w nowelizacji CIT i PIT

TLA Kancelaria > TP > Ceny transferowe w nowelizacji CIT i PIT

W związku z opublikowanym projektem nowelizacji CIT i PIT przedstawiamy zmiany przepisów w zakresie cen transferowych:

  1. Zmiany mające charakter uszczelniający dla transakcji z tzw. „rajami podatkowymi” (wejście w życie: 1 stycznia 2021 r.)
  • Rozszerzenie obowiązków dokumentacyjnych na zdarzenia „przychodowe” (do tej pory dokumentowaniu podlegała wypłata należności do podmiotu z „raju podatkowego” a więc generalnie zdarzenia „kosztowe”);
  • Obowiązek dokumentacyjny powstanie również, gdy rzeczywisty właściciel należności w rozumieniu CIT ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w „raju podatkowym”;
  • Obowiązuje przy tym domniemanie, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w „raju podatkowym”, w sytuacji gdy kontrahent podatnika dokonuje w roku podatkowym rozliczeń z takim podmiotem (oznacza to, iż podatnicy będą musieli dochować przy tym „należytej staranności” i za każdym razem weryfikować kontrahenta czy nie realizuje transakcji z podmiotem z „raju podatkowego” – niewątpliwie jest to zadanie karkołomne, tym bardziej że limit dokumentacyjny wynosi tylko 100 000 PLN).
  • Dodatkowy element dokumentacji transakcji z podmiotami z „rajów podatkowych” w postaci uzasadnienia gospodarczego (elementem tego uzasadnienia będzie test korzyści –benefit test, tj. opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych wynikających z tej transakcji).

Przypominamy, iż nie warto bagatelizować kwestii „rajów podatkowych”, bowiem oprócz takich terytoriów jak Republika Malediwów, Republika Mauritiusu (które faktycznie kojarzą się z rajem), na liście MF znajdują się również np. Hongkong czy Makau, region Chin. Zalecamy w związku z tym weryfikację, czy pośród kontrahentów nie znajdują się podmioty wymienione na liście MF.

  1. Zmiany w związku z COVID-19 (wejście w życie: z dniem następującym po dniu ogłoszenia)
  • Oświadczenia TP – oświadczenie składane za rok obrotowy lub w momencie, w którym obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii w związku z COVID-19 (a więc również za 2019 r., jeżeli w momencie składania oświadczenia będzie obowiązywał ten stan), może podpisać osoba uprawniona do reprezentacji (a nie jak „standardowo” wszyscy uprawnieni do reprezentacji, gdy brak jednego kierownika jednostki w rozumieniu UoR);
  • Korekty cen transferowych – zwolnienie z obowiązku posiadania przez podatnika oświadczenia podmiotu powiązanego o dokonaniu przez niego korekty w tej samej wysokości co podatnik, jako warunku możliwości dokonania korekty (jedynie dla korekt dokonywanych za rok podatkowy lub w momencie, w którym obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii w związku z COVID-19);
  • Zwolnienie z przygotowania dokumentacji lokalnej dla transakcji „krajowych” – warunku braku poniesienia straty podatkowej nie stosuje się dla lat „pandemicznych”, jeżeli podmiot powiązany niespełniający tego warunku uzyskał w tym roku łączne przychody niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w analogicznym okresie bezpośrednio poprzedzającym ten rok.

Podsumowując w projekcie znalazły się zmiany na mały plus (głównie uproszczone podpisywanie oświadczeń) ale też na duży minus (konieczność weryfikacji kontrahenta, czy nie realizuje transakcji z podmiotem z raju podatkowego, która może doprowadzić do wielu absurdów).

Powyższe zmiany wynikają na razie z projektu ustawy, na ostateczny kształt przepisów, które wejdą w życie należy jeszcze poczekać (projekt obecnie znajduje się na etapie konsultacji publicznych).

Doradca podatkowy związany z Kancelarią TLA od 2012 roku, a od 2019 również jako Partner. Miał okazję realizować zróżnicowane projekty w obszarach compliance, due diligence oraz litigation. Posiada również wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów funkcjonujących w międzynarodowych grupach kapitałowych realizując szereg projektów z zakresu cen transferowych w tym oceny skutków podatkowych procesów restrukturyzacji struktury łańcucha wartości dodanej. E-mail: szymon.jordan@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024
Znaczenie Incoterms w transakcjach łańcuchowych 
3 lipca 2024

Archiwa