pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Co zmieni odwołanie stanu epidemii? 

TLA Kancelaria > Alert > Co zmieni odwołanie stanu epidemii? 
Co zmieni odwołanie stanu epidemii?

W RCL opublikowane zostały projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia: 

które, zgodnie z zapowiedziami, mają obowiązywać od 16 maja 2022 r. 

Większość wprowadzonych w związku z COVID „specjalnych zasad” obowiązuje w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego. 

Odwołanie stanu epidemii spowoduje, że: 

 • zwolnienie z podatku od przychodów z budynków (podatek minimalny) będzie obowiązywać do końca maja 2022 r.; 
 • 5% stawka podatku dochodowego z IP-BOX dla IP wykorzystywanego do przeciwdziałania COVID-19: 
  • nie będzie miała zastosowania do zaliczek na podatek (od czerwca 2022); 
  • będzie miała zastosowanie wyłącznie w zeznaniu rocznym; 
 • zniknie możliwość jednorazowej amortyzacji ŚT służących produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (od czerwca 2022); 
 • zniknie możliwość odliczenia „darowizn COVID-owych” od podstawy opodatkowania (od czerwca 2022); 
 • jedynie do końca 2022 r. będzie można rozliczać w zaliczkach na podatek preferencyjne koszty kwalifikowane B+R ponoszone w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19; 
 • jedynie do końca 2022 r. obowiązywać będą podwyższone limity dla zwolnień z PIT świadczeń wypłacanych na rzecz pracowników (zapomogi, świadczenia ZFŚS, dopłaty do wypoczynku); 
 • jedynie do końca 2022 r. możliwe będzie rozliczanie ulgi na złe długi na preferencyjnych warunkach. 

Ponieważ od 16 maja 2022 r. obowiązywał będzie stan zagrożenia epidemicznego nadal: 

 • będzie można posługiwać się certyfikatami rezydencji niezawierającymi okresu ich ważności, wydanymi po 2 marca 2019 r. (nawet jeżeli okres 12 miesięcy od ich wydania upłynął); 
 • zgłaszanie „krajowych MDR” będzie zawieszone; 
 • wydłużony będzie termin do zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza „białej listy” – z 3 do 14 dni od dnia zlecenia przelewu; 
 • DKIS będzie miał 6 miesięcy na wydanie interpretacji indywidualnej. 

Działy HR mogą spać spokojnie — specjalne regulacje m.in. w zakresie pracy zdalnej, obowiązku wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego, szkolenia wstępnego BHP online, ważności badań lekarskich powiązane są z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego. 

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa