pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Czy infrastruktura energetyczna będzie kosztem kwalifikowanym w PSI? 

TLA Kancelaria > PSI > Czy infrastruktura energetyczna będzie kosztem kwalifikowanym w PSI? 
fotowoltaika

W RCL publikowany został projekt rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. 

Jedna z ciekawszych zmian dotyczy „złagodzenia” kryterium jakościowego dotyczącego inwestycji w OZE. Dziś, aby spełnić to kryterium, należy zainwestować: 

  • „[…] w odnawialne źródła energii o mocy przyłączeniowej co najmniej 15% większej niż wynikająca z umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, która kwalifikowałaby się do otrzymania pomocy publicznej zgodnie z zasadami dotyczącymi pomocy państwa w sektorze energii z zastrzeżeniem, że koszty poniesione w ramach tej inwestycji w odnawialne źródła energii nie będą stanowiły kosztów kwalifikowanych inwestycji realizowanej w ramach decyzji o wsparciu oraz inwestycja nie będzie korzystała z innych form wsparcia”. 

Natomiast od 1 stycznia 2023 r. spełnienie tego kryterium jakościowego będzie wymagało jedynie inwestycji: 

  • „[…] w odnawialne źródła energii o mocy zapewniającej co najmniej 15% średniorocznego zużycia energii elektrycznej w zakładzie”. 

Wygląda na to, że ustawodawca chce promować „inwestycje strefowe”, których elementem jest OZE, bo zmiana treści rozporządzenia niewątpliwie ułatwi spełnienie jednego z kryterium jakościowych. 

Niestety za zmianą samego kryterium jakościowego w zakresie OZE, nie idzie zmiana jednego  
z oświadczeń składanych wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji o wsparciu. 

Zgodnie z projektem rozporządzenia inwestorzy nadal będą musieli zadeklarować, że: 

  • w deklarowanych kosztach kwalifikowanych inwestycji (pomoc regionalna), w związku  
    z ubieganiem się o wydanie decyzji o wsparciu, nie są uwzględnione koszty inwestycji związane z wytwarzaniem energii i jej dystrybucją oraz na związaną z nią infrastrukturę

Złożenie powyższego oświadczenia raczej wyklucza możliwość uznania wydatków na infrastrukturę OZE, jako kwalifikowanych w PSI. 

Ustawodawca albo udaje, że chce promować OZE „w strefach”, albo nie zdaje sobie sprawy  
z treści oświadczenie, które i tak muszą złożyć inwestorzy. 

Gdyby inwestycje w OZE w PSI były w pełni promowane oświadczenie powinno dawać możliwość zadeklarowania np. że: 

  • w deklarowanych kosztach inwestycji zostały uwzględnione jedynie takie koszty dotyczące wytwarzania i pozyskiwania energii i związanej z nią infrastruktury, które mogą być kwalifikowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej — zgodnie z pismem Komisji Europejskiej COMP.B2/AB/dl*D*2018/174114

Czy możemy liczyć na zmianę treści oświadczenia, przed wejściem przepisów w życie? 

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa