pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Czy wynagrodzenie za korzystanie ze znaku towarowego ujęte w cenie towarów rodzi obowiązki w zakresie WHT?  

TLA Kancelaria > WHT > Czy wynagrodzenie za korzystanie ze znaku towarowego ujęte w cenie towarów rodzi obowiązki w zakresie WHT?  

7 marca 2023 r. NSA wydał wyrok, który może mieć istotne znaczenie dla płatników zawierających umowy z podmiotami zagranicznymi. Obecnie znane jest tylko uzasadnienie ustne i na tej podstawie przygotowaliśmy niniejszy wpis.  

Przedmiot sporu 

Spółka polska (dalej: Spółka) nabywała towary w celu ich dalszej odsprzedaży od znajdującego się w Szwajcarii stałego zakładu spółki mającej siedzibę w Luksemburgu. Umowa zawarta z zakładem przewidywała, że 3% ceny nabywanych przez Spółkę towarów stanowiło wynagrodzenie za prawo do korzystania przez Spółkę ze znaków towarowych dla celów promocji, reklamy i sprzedaży tych towarów.  

Na fakturach otrzymywanych od zakładu wyróżniona była tylko cena nabywanych towarów – wspomniane wyżej wynagrodzenie za prawo korzystania przez nabywcę ze znaków towarowych, nie stanowiło odrębnej pozycji na fakturze. 

Zdaniem Spółki: 

  • transakcja ta stanowi świadczenie mieszane, w którym główną rolę miał zakup towarów (opłata licencyjna miała charakter pomocniczy w stosunku do świadczenia głównego). 
  • Reguły opodatkowania dla całej transakcji powinny mieć zatem zastosowanie w stosunku do świadczenia głównego, co w rezultacie skutkowałoby tym, że Spółka nie musiałaby pobrać WHT przy wypłacie należności za zakupione towary i opłatę licencyjną. 

Ze stanowiskiem Spółki nie zgodził się Dyrektor KIS, który stwierdził, że: 

  • jeśli poszczególne elementy transakcji nie mają pomocniczego charakteru w stosunku do świadczenia głównego, to do odrębnych części składowych transakcji należy zastosować odmienne zasady opodatkowania, 
  • biorąc pod uwagę, że wynagrodzenie za prawo do korzystania ze znaków towarowych jest wyodrębnione w umowie i nie ma charakteru pomocniczego w stosunku do świadczenia głównego to 
  • wynagrodzenie to stanowić będzie należność licencyjną, która podlega opodatkowaniu WHT. 

Spółka wniosła skargę do WSA, który nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki i oddalił skargę.  

Co orzekł NSA? 

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA, który w sprawie o sygn. II FSK 2034/20 orzekł: 

  • że skoro Spółka podała, że opłata za korzystanie ze znaku towarowego została konkretnie określona w umowie, to można podzielić te dwa świadczenia  
  • i nie dojdzie do sytuacji, w której zasady opodatkowania dla świadczenia pomocniczego będą takie same jak dla głównego.  
  • Efekt – świadczenie pomocnicze będzie podlegało opodatkowaniu WHT. 

Konkluzje 

Podmioty dokonujące płatności na podstawie umów zawartych z podmiotami zagranicznymi powinny zwracać uwagę na zapisy w umowach oraz dokonywać weryfikacji w zakresie tego, czy dane świadczenie nie dzieli się na świadczenie główne i pomocnicze.  

W takich bowiem przypadkach istnieje ryzyko, iż organ zastosuje odmienne zasady opodatkowania w zależności od istoty danej transakcji (przykładowo, brak „rozbicia” części składowych transakcji na fakturze nie jest jednoznaczny z tym że dana transakcja w całości będzie opodatkowana w jednakowy sposób).  

Absolwentka studiów ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Co roku nagradzana Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyróżniające się wyniki w nauce. Aktywnie uczestniczy w projektach z zakresu CIT, zajmując się w szczególności cenami transferowymi i podatkiem u źródła.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa