pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Czynsz najmu samochodu osobowego a KUP

TLA Kancelaria > CIT > Czynsz najmu samochodu osobowego a KUP

Pragniemy wskazać Państwu na interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2013 r., sygn. DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005, która została wydana w związku z powstałymi sporami w zakresie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków z tytułu najmu samochodu wykorzystywanego dla potrzeb działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT (odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Dotychczas, zdaniem organów podatkowych, czynsz stanowił wydatek z tytułu używania samochodu i mógł być wliczany do KUP tylko w ograniczonym zakresie.

Minister Finansów w wydanej interpretacji ogólnej wskazał jednak, że wydatki dotyczące czynszu najmu samochodu osobowego nie mieszczą się w kategorii wydatków wskazanych w przywołanym przepisie, ponieważ nie są to koszty związane z używaniem samochodu, a z uzyskaniem tytułu prawnego, który uprawnia do używania samochodu. Wobec tego, koszty czynszu samochodu są odrębną od kosztów eksploatacyjnych kategorią kosztów.

Minister podkreślił, że wydatki, o których mowa w przywołanych przepisach odnoszą się:

  • wyłącznie do wydatków dotyczących eksploatacji samochodów osobowych związanych z ilością przejechanych kilometrów i pojemnością silnika. To w odniesieniu do tych danych następuje określenie „stawki za jeden kilometr przebiegu”. Skoro suma wydatków limitowanych nie może przekroczyć kwoty wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach, to tego rodzaju statystyczna kalkulacja nie może być w jakikolwiek sposób utożsamiana z opłatami, które jej nie podlegają.”

Wobec powyższego rozstrzygnięcia, opłaty czynszowe ponoszone z tytułu najmu samochodu mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów za zasadach ogólnych, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT).

Przedstawione rozwiązanie jest korzystne dla podatnika oraz potwierdza ostatnie wyroki sądów administracyjnych:

  • NSA w wyroku z dnia 20 sierpnia 2013 r., sygn. II FSK 2446/11,
  • NSA w wyroku z dnia 17 października 2012 r., sygn. II FSK 467/11.

Podobnie orzekł też WSA we Wrocławiu, w wyroku z dnia 12 marca 2013 r., sygn. I SA/Wr 126/13, który kancelaria TLA uzyskała dla jednego ze swoich klientów.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa