pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Dofinansowanie z FGŚP (w związku z COVID-19) jednak przychodem „strefowym”?

TLA Kancelaria > CIT > Dofinansowanie z FGŚP (w związku z COVID-19) jednak przychodem „strefowym”?

Nareszcie przełomowy wyrok dla podatników działających w SSE/PSI, którzy skorzystali z pomocy publicznej w związku z COVID-19.  

 

Kwalifikacja przychodu z tytułu dofinansowania z FGŚP przez podmioty „strefowe” jest przedmiotem sporów, gdyż istnieją dwa „obozy”: 

  • organy podatkowe – opodatkowane CIT, gdyż dofinansowanie jako przychód nie jest wymienione w zezwoleniu SSE/decyzji PSI; 
  • podatnicy (doradcy podatkowi) – zwolnione z CIT, gdyż między dofinansowaniem a działalnością „strefową” istnieje bezpośredni, funkcjonalny związek. 

 

O możliwości uzyskania pozytywnego stawiska w powyższym zakresie pisaliśmy tutaj: [1] 

Fakt, iż pojawił się pierwszy pozytywny wyrok w zakresie traktowania dofinansowania z art. 15g ustawy o COVID jako przychodu zwolnionego („strefowego”) powinien niewątpliwie cieszyć podatników działających w SSE/ PSI.  

 

Sąd w wyroku [2] wskazał, że:  

  • zwolniony jest „dochód który podatnik uzyskał w związku z innymi czynnościami, gdy pomiędzy tymi czynnościami, a działalnością podstawową istnieje ścisły i nierozerwalny, funkcjonalny związek”, przy czym
  • dofinansowanie stanowi „integralną część działalności strefowej”, a zatem
  • dofinansowania „stanowią przychód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych”,

          WAŻNE 

  • zwolnienie dotyczy dofinansowania „do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w fabrykach na terenie PSSE i wykonujących zadania związane z prowadzoną tam działalnością gospodarczą na podstawie zezwoleń”.

 

Argumentacja Sądu pokrywa się ze stanowiskiem TLA w prowadzonych w tym temacie sprawach – kwestia, iż dofinansowanie powinno stanowić przychód zwolniony wydaje się być w naszej ocenie oczywista. Dotyczy to również kwestii, że zwolnienie dotyczy tylko tych pracowników, których koszt wynagrodzenia dotyczy tylko działalności zwolnionej.

Tak jak wcześniej staliśmy na stanowisku, że uzyskanie pozytywnego stanowiska w tej sprawie jest możliwe i jak się okazało – jest, tak teraz również jesteśmy zdania, iż NSA powinien utrzymać tę linię orzeczniczą.

 

[1] „Wsparcie z COVID-19 przychodem strefowym?” 

[2] Wyrok WSA w Szczecinie z 29 kwietnia 2021 r., sygn. I SA/Sz 125/21 

Absolwentka studiów ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Co roku nagradzana Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyróżniające się wyniki w nauce. Aktywnie uczestniczy w projektach z zakresu CIT, zajmując się w szczególności cenami transferowymi i podatkiem u źródła.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa