pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 

TLA Kancelaria > Innowacje > Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 

Do 1 stycznia 2025 r. duzi przedsiębiorcy mają czas na dostosowanie stanowisk postojowych poprzez zapewnienie im odpowiedniej infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych. 

Kogo dotyczą nowe obowiązki? 

Nowe obowiązki będą dotyczyć właścicieli budynków niemieszkalnych, którzy w ostatnich dwóch latach obrotowych: 

  • zatrudniali średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub 
  • osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych w wysokości co najmniej 50 mln EUR, lub sumy aktywów bilansu osiągnęły co najmniej 43 mln EUR. 

Przy czym, dla określania rozmiaru, bierze się pod uwagę wyłącznie dane konkretnego podmiotu (nie sumuje się danych podmiotów powiązanych). 

Na czym polegają nowe obowiązki? 

Zgodnie z nowymi regulacjami w budynkach niemieszkalnych, z którymi związanych jest więcej niż 20 stanowisk postojowych, właściciel lub zarządca budynku, w terminie do dnia 1 stycznia 2025 r., instaluje: 

  • co najmniej jeden punkt ładowania  

oraz 

  • kanały na przewody i kable elektryczne, aby umożliwić zainstalowanie punktów ładowania na co najmniej jeden na pięć stanowisk postojowych, jeżeli te stanowiska postojowe: 
    • znajdują się wewnątrz budynku  lub
    • przylegają do budynku.  

Warto wspomnieć, że już obecnie funkcjonują regulacje dotyczące wyposażania stanowisk postojowych w odpowiednią infrastrukturę, jednak są one ograniczone do projektowania nowych budynków oraz określonych przebudów lub remontów. 

Realizując powyższe obowiązki, należy wziąć pod uwagę, że instalacja odpowiedniej infrastruktury nie następuje “z dnia na dzień”, aby zrealizować obowiązki do 1 stycznia 2025 r., należy podjąć pierwsze działania już dziś. 

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Odmowa wydania opinii zabezpieczającej – B2B na celowniku skarbówki?
23 lipca 2024
WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024

Archiwa