pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Element spoza SSE a zwolnienie CIT

TLA Kancelaria > CIT > Element spoza SSE a zwolnienie CIT

Stan faktyczny:

  • spółka – prowadząca działalność w SSE – zobowiązała się do zrealizowania projektu obejmującego dostarczenie kompletu części samochodowych (dalej: „zestaw”),
  • przy czym, jeden z elementów zestawu zostanie wyprodukowany przez podmiot spoza SSE, gdyż spółka nie jest w stanie sama go wyprodukować,
  • element ten stanowi nieodłączną część projektu i dołączenie go do zestawu jest konieczne – kontrahent nie nabędzie zestawu niezawierającego tego elementu.

 

Na tle takiego stanu faktycznego, pojawiła się wątpliwość, czy dochód ze zbycia tego zestawu korzysta w całości ze zwolnienia z CIT (zwolnienie strefowe).

 

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej uznał – przeciwnie do spółki – że dochód odnoszący się do elementu nabytego poza SSE nie korzysta ze zwolnienia strefowego.

 

Stanowisko NSA w wyroku z dnia 26 kwietnia 2017 r., sygn. II FSK 1440/16:

  • NSA uznał (tak jak WSA we Wrocławiu), że dochód ze zbycia zestawu korzysta w całości ze zwolnienia strefowego,
  • swoje rozstrzygnięcie NSA oparł w szczególności na – podkreślanym przez spółkę – kryterium „niezbędności” nabywanego elementu w kontekście całego zestawu,
  • NSA potwierdził, że spełnienie warunku zwolnienia dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie SSE nie może odbywać się wyłącznie poprzez kryterium geograficzne,
  • bowiem korzystanie ze zwolnienia wymaga każdorazowo oceny, jaki charakter miały tzw. „zewnętrzne” materiały czy usługi wykorzystane do zasadniczego procesu produkcyjnego wyrobów gotowych wskazanych w zezwoleniu – istotą problemu jest zatem ustalenie, jak duży może być udział zakupów towarów i usług od zewnętrznych kontrahentów, aby działalność nie utraciła przymiotu „prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej”.

 

Jak podkreślił NSA – w przypadku udziału w działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, towarów i usług spoza strefy, trudno o wypracowanie idealnej definicji kryterium, od którego zależy, czy mamy jeszcze do czynienia z działalnością „strefową”, czy już nie – dlatego każda sprawa wymaga osobnej oceny na gruncie danego stanu faktycznego.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024
Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w nowym terminie 
4 kwietnia 2024
Sprzedaż konsumencka – możliwość odzyskania zawyżonego VAT? 
2 kwietnia 2024

Archiwa