pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Finansowanie imprez integracyjnych dla pracowników ze środków ZFŚS 

TLA Kancelaria > Prawo > Finansowanie imprez integracyjnych dla pracowników ze środków ZFŚS 

Zgodnie z ustawą z  4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  pracodawcy: 

  • zatrudniający co najmniej 50 pracowników — mają obowiązek utworzenia funduszu, 
  • pozostali — mogą, na warunkach określonych w ustawie, taki fundusz utworzyć.  

Cele, na które można przeznaczyć środki z ZFŚS 

Środki zgromadzone w ramach ZFŚS mogą być przeznaczone na finansowanie działalności socjalnej, rozumianej jako: 

  • działalność kulturalno-oświatowa,  
  • działalność sportowo-rekreacyjna,  
  • opieka nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennego opiekuna lub przez nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,  
  • udzielanie pomocy materialnej — rzeczowej lub finansowej,  
  • udzielanie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe,  
  • różne formy wypoczynku. 

Wątpliwości po stronie pracodawców budzi możliwość zakwalifikowania imprezy okolicznościowej lub integracyjnej do działalności socjalnej w rozumieniu ustawy, a w konsekwencji — sfinansowania jej ze środków ZFŚS. 

Impreza integracyjna/okolicznościowa a działalność socjalna 

W orzecznictwie ugruntowało się stanowisko, zgodnie z którym działalność w postaci imprez czy spotkań okolicznościowych i integracyjnych zawiera się w pojęciu działalności socjalnej jako rodzaj działalności rekreacyjnej. Pracodawca może więc organizować imprezy integracyjne, czy też spotkania okolicznościowe, a ich koszt pokrywać ze środków zgromadzonych w ramach ZFŚS (tak: wyrok Sądu Najwyższego z 23 października 2008 r., sygn. akt II PK 74/08). 

Regulamin ZFŚS 

Pracodawca, chcąc finansować imprezy integracyjne z ZFŚS, musi pamiętać o odpowiedniej redakcji regulaminu ZFSŚ:  

  • Z funduszu mogą być finansowane tylko te świadczenia, które zostały przewidziane w regulaminie funduszu. Kluczowe jest więc, aby w regulaminie ZFŚS zawrzeć zapisy, które dopuszczają możliwość organizowania i finansowania imprez integracyjnych dla wszystkich pracowników, a także określają kwestię odstąpienia od stosowania kryteriów socjalnych w przypadku takich imprez. 
  • Dodatkowo należy mieć na uwadze, że co do zasady środki z ZFŚS wydatkowane są na wniosek pracownika/pracowników. Stąd też, aby uniknąć problemu z określeniem wnioskodawcy, istotne jest, aby w regulaminie ZFŚS zamieścić zapis, który pozwoli pracodawcy na organizację tego typu spotkań, imprez czy wydarzeń z własnej inicjatywy, bez wniosku ze strony pracowników.  

Finansowanie imprezy integracyjnej ze środków ZFŚS 

Brak jest przeciwwskazań do sfinansowania imprezy integracyjnej w całości z ZFŚS. Takie rozwiązanie wydaje się wręcz najprostsze, ponieważ gdyby pracodawca zdecydował się jedynie na współfinansowanie takiego wydarzenia z ZFŚS, wówczas wysokość dopłat dokonywanych przez pracowników musiałaby być uzależniona od kryteriów socjalnych.  

Należy jednak pamiętać, że koszt imprezy integracyjnej nie powinien wyczerpywać całości ZFSŚ. Nie może bowiem dojść do sytuacji, w której w konsekwencji zorganizowania imprezy integracyjnej niemożliwe staje się zaspokojenie innych potrzeb socjalnych pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-rodzinnej.

Radca prawny, od 2021 roku wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, niemniej jednak doświadczenie zdobywała już wcześniej, współpracując z wrocławskimi kancelariami. Absolwentka kierunków prawo i filologia polska Uniwersytetu Wrocławskiego. Z Kancelarią TLA współpracuje od 2023 roku. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym oraz prawie pracy. Uczestniczyła też w licznych projektach z innych dziedzin prawa. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami zajmującymi się odszkodowaniami, błędami medycznymi, prawem oświatowym oraz obsługą podmiotów prywatnych.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa