pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

IP Box – sądy wymuszają na organach interpretacje

TLA Kancelaria > Innowacje > IP Box – sądy wymuszają na organach interpretacje

Pojawiają się korzystne dla podatników rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o wydanie interpretacji w zakresie IPBox

 

Czego dotyczyła sprawa?


Sprawa dotyczyła podatnika, który tworzył zestaw makr w aplikacji VBA. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wskazał, że: 

  • jest to działalność o charakterze kreacyjnym w wyniku, której powstaje nowy twór intelektu, 
  • uważał, że wynagrodzenie dotyczące tych prac uprawnia go to do skorzystania z 5% opodatkowania. 

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (jak w wielu innych podobnych sprawach) wystosował szereg pytań, którymi zmierzał do tego, aby: 

  • de facto wnioskodawca rozstrzygnął sprawę będącą przedmiotem wniosku, 
  • poprzez interpretację przepisów niepodatkowych do których odwołują się przepisy ustawy PIT.  

Przykładowo DIKS pytał czy w wyniku prac powstaje autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

Wnioskodawca wszedł w spór z organem wskazując, że odpowiedzi na pytania nie stanowią stanu faktycznego, ale powinny być przedmiotem oceny prawnej dokonanej przez organ.  

 

Co powiedział Sąd?


WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 25 marca 2021 o sygn. I SA/Po 741/20 [1] wskazał, że: 

  • wnioskodawca opisał stan faktyczny w sposób jednoznaczny i konkretny, umożliwiający organowi dokonanie odpowiedniej oceny prawnej, 
  • wymaganie od wnioskodawcy jednoznacznego stwierdzenia czy jego wytwór stanowi autorskie prawo do programu komputerowego niweczy cel, jakiemu ma służyć interpretacja indywidualna, 
  • organ zbyt wąsko definiuje „przepisy prawa podatkowego” i nie może pozostawić wniosku bez rozpoznania, gdy zachodzi konieczność analizy przepisów niepodatkowych rzutujących na wykładnię przepisów podatkowych.  

 

Konkluzje


Jesteśmy zdania, że NSA podzieli stanowisko zaprezentowane w nieprawomocnym wyroku WSA w Poznaniu. Mamy nadzieję, że zaczyna wykształcać się linia orzecznicza, która ostatecznie: 

  • umożliwi bezpieczne korzystanie (szczególnie przez programistów) z IP-Box, poprzez 
  • wymuszenie na organach wydawania, zapewniających ochronę, interpretacji w tym zakresie. 

 

[1] https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/64AFFC9D3C 

 

 

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024
Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w nowym terminie 
4 kwietnia 2024
Sprzedaż konsumencka – możliwość odzyskania zawyżonego VAT? 
2 kwietnia 2024

Archiwa