pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Kompensata trzyletnia antidotum na brak możliwości dokonania korekty TP?

TLA Kancelaria > TP > Kompensata trzyletnia antidotum na brak możliwości dokonania korekty TP?

Zgodnie z art. 11e ustawy o CIT, podatnik może dokonać korekty cen transferowych, jeżeli łącznie spełnia 5 warunków w tym m.in. ustala już w momencie realizacji transakcji kontrolowanych warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane.

W związku z tym:

  • o ile do momentu wybuchu pandemii koronawirusa, transakcje kontrolowane realizowane były z uwzględnieniem benchmarkingów opartych o dane z okresów „porównywalnych” pod względem stabilności gospodarczej (np. 2016 – 2018)
  • o tyle po wybuchu pandemii („zmiana otoczenia ekonomicznego” zgodnie z art. 11r ustawy o CIT obliguje do aktualizacji benchmarkingu) powinien zostać sporządzony nowy benchmarking, wskazujący rozliczenia rynkowe, uwzględniające COVID-19.

W związku z tym, iż zewnętrzne dane porównawcze dotyczące 2020 r. będą dostępne dla podatników dopiero w okolicach 2022 r., podatnicy, którzy chcieliby dokonać odpowiedniego adjustmentu:

  • po pierwsze – zadają sobie pytanie czy ich rozliczenia dokonywane w trakcie 2020 r. są rynkowe i w efekcie czy spełniają warunek do dokonania korekty cen transferowych,
  • po drugie – na standardowy moment dokonywania takich korekt (przełom 2020/2021 r.) nie będą posiadali wiedzy w jakiej wysokości ewentualna korekta powinna zostać dokonana.

Z pomocą podatnikom przychodzą regulacje rozporządzenia w sprawie cen transferowych, dotyczące tzw. kompensat trzyletnich, zgodnie z którymi istnieje możliwość skompensowania:

  • niższego dochodu niż rynkowy, uzyskanego w transakcjach kontrolowanych w jednym roku obrotowym
  • z wyższym dochodem niż rynkowy z transakcji kontrolowanych, uzyskanym w trzyletnim okresie obejmującym rok obrotowy, w którym rozpoznano niższy dochód.

Zgodnie powyższymi regulacjami, jest dopuszczalna sytuacja w której:

  • podmiot, z uwagi na brak zewnętrznych danych porównawczych nie dokona adjustmentu w 2020 r.
  • natomiast w momencie kiedy będą już znane dane rynkowe, odpowiednio powiększy/zmniejszy wynik 2022 r., tak aby wynik za cały okres 2020-2022 mieścił się w granicach rynkowych.

Dla celów uniknięcia sporu z organem w tym zakresie, podmioty w grupach powinny rozważyć przygotowanie odpowiednich porozumień regulujących dokonanie kompensaty trzyletniej.

Jako ciekawostkę można wskazać, iż § 9 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie TP wskazuje, iż niższy dochód w jednym roku obrotowym jest równoważony:

  • wyższym dochodem w następnym roku obrotowym,
  • a nie wyższym dochodem w trzyletnim okresie obejmującym ten rok obrotowy,

– co zdaniem TLA wynika z niedostosowania przepisu z projektu rozporządzenia do wersji która ostatecznie weszła w życie (projektowany przepis art. 9 ust 2 rozporządzenia odnosił się właśnie do kompensaty w roku następnym).

Absolwentka studiów magisterskich administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywała w działach księgowości, dzięki czemu zdobyła wiedzę z zakresu rachunkowości.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa