pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Kopia certyfikatu rezydencji – tak, ale z jednym (starym) warunkiem

TLA Kancelaria > Podatki > Kopia certyfikatu rezydencji – tak, ale z jednym (starym) warunkiem

Do końca roku 2021 rezydencję podatkową podatnika można potwierdzać kopią certyfikatu rezydencji, jednak z zastosowaniem dwóch ograniczeń (nie licząc przepisów o charakterze przejściowym związanych z Covid):

  • ograniczenie rodzajowe — tylko w odniesieniu do przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT — usługi niematerialne,
  • ograniczenie kwotowe — kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10 000 zł w roku kalendarzowym.

Polski Ład znosi oba powyżej wymienione ograniczenia, a zatem kopia certyfikatu będzie mogła potwierdzać rezydencję podatkową w każdym przypadku.

Tyle „nowego” w tym zakresie. Koniecznie trzeba jednak wskazać na „stare”, które było i dalej będzie.

Warunkiem stosowania kopii certyfikatu jest to, aby informacje wynikające z kopii certyfikatu rezydencji nie budziły uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.


Dlaczego trzeba wspominać o warunku, który nie jest nowością?

Patrząc na przepis, faktycznie nie mamy do czynienia z nowością. Warunek ten nabierze jednak znaczenia. Dotychczasowe ograniczenia w zakresie stosowania kopii certyfikatu rezydencji powodowały, iż rozwiązanie to dotyczyło ograniczonych przypadków, dotyczących niewielkich kwot.

Od 1.1.2022 kopia certyfikatu rezydencji może być stosowana również dla wielomilionowych kwot i ten dotychczas niezauważany warunek może być istotny dla poprawności rozliczenia w zakresie WHT.


Jak w takim przypadku postępować? Jak rozumieć ten warunek?

Warunek „nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym” może być szeroko rozumiany i nie można mieć pewności, że w przyszłości nie będzie wykorzystywany przez organy podatkowe. Z drugiej strony stwierdzenie „uzasadnionych wątpliwości” wskazuje, na ewidentne braki czy też niezgodności i tylko takich sytuacji powinien dotyczyć.

W praktyce należy dokonać oceny, czy warto zmieniać wypracowany dotychczas proces zbierania oryginałów certyfikatów, pod kątem uciążliwości, jak również kwot transakcji potwierdzanych danym certyfikatem. Natomiast wybór potwierdzania kopią certyfikatu powinien zwiększyć czujność w zakresie weryfikacji wskazanego warunku (choćby jego zgodności z danymi wynikającymi z faktury czy też umowy).

Licencjonowany doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA. Wieloletnie doświadczenie zdobywał w największych firmach doradczych w Polsce, a od 2009 współtworzy i rozwija Kancelarię TLA. E-mail: krzysztof.koniewski@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Podatek od nieruchomości
Jak ustalić wysokość w świetle – kolejne wątpliwości w podatku od nieruchomości
22 września 2022
Przetwarzanie danych osobowych w celu zabezpieczenia roszczeń lub obrony praw administratora
20 września 2022
Podatek od spadków i darowizn – podwyżka kwot niepodlegających opodatkowaniu 
14 września 2022

Archiwa