pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Korekta dochodowości TP poza VAT

TLA Kancelaria > TP > Korekta dochodowości TP poza VAT

Wnioskodawca we wniosku o interpretację indywidualną MF wskazał, że:

  1. pełni funkcję grupowego dystrybutora towarów na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, nabywanych od podmiotów powiązanych;
  2. zgodnie z zawartą umową z grupowym Koordynatorem (nie będącym podmiotem, od którego spółka kupuje towary) oraz przyjętą polityką TP, zakładany zysk Wnioskodawcy ze sprzedaży produktów określony został na rynkowym poziomie EBIT 1,75%;
  3. w sytuacji uzyskania przez Wnioskodawcę zysku odbiegającego od powyższego poziomu, zastosowanie ma mechanizm korekty dochodowości (wyrównania cen transferowych):
  • jeżeli zysk jest wyższy – Wnioskodawca przekazuje nadwyżkę na rzecz Koordynatora (Wnioskodawca otrzymuje dokument księgowy z tytułu wyrównania cen transferowych skutkujący podwyższeniem kosztów),
  • jeżeli zysk jest niższy – Koordynator przekazuje niedobór na rzecz Wnioskodawcy (Wnioskodawca otrzymuje wyrównanie do ustalonego poziomu dochodowości, na podstawie dokumentu księgowego).
  1. kwota korekty dochodowości nie będzie miała bezpośredniego przełożenia na ceny zakupionych produktów, nie będzie odwoływać się do konkretnych faktur zakupowych.

Wnioskodawca zapytał, czy przedstawiona korekta zakładanego poziomu dochodowości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zdaniem Wnioskodawcy, będzie ona pozostawać poza zakresem opodatkowania VAT.

W interpretacji z dnia 6 września 2016 r., sygn. IBPP1/4512-439/16-1/AW, DIS w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

DIS zaznaczył, że skoro wystawiony dokument, którego przyczyną wystawienia jest konieczność dokonania korekty dochodowości, nie odnosi się do konkretnych faktur zakupowych, to dokonane lub otrzymane przez Wnioskodawcę wyrównanie w związku z korektą dochodowości, nie będzie zobowiązywało do opodatkowania tego zdarzenia.

Korekta dochodowości nie stanowi wynagrodzenia za usługę w rozumieniu ustawy o VAT, przez co działania te pozostają poza zakresem ustawy. Z uwagi na powyższe, brak będzie podstaw do wystawienia przez Wnioskodawcę faktur VAT dokumentujących te zdarzenia (transakcja będzie rozliczana notą księgową).

Przedstawiona interpretacja ma znaczenie przede wszystkim dla rozliczeń pomiędzy podmiotami polskimi, ze względu na ryzyko kwestionowania prawa do odliczenia VAT naliczonego z wystawianych faktur.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa