pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Leasing operacyjny poza limitem kosztów finansowania dłużnego

TLA Kancelaria > Postępowania (istotne orzecznictwo) > Leasing operacyjny poza limitem kosztów finansowania dłużnego

Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego jako korzystający.  

Chciała uzyskać m.in. potwierdzenie, że cała rata leasingu operacyjnego powinna być traktowana jako KUP bez zastosowania limitu kosztów finansowania dłużnego z art. 15c ustawy o CIT (dalej: limit). 

W naszej opinii planowane opłaty leasingu operacyjnego powinny zostać wyłączone w całości z limitu, ponieważ m.in.: 

  • regulacja wprowadzająca limit nie miała na celu rozszerzenia katalogu finansowania dłużnego wskazanego w  Dyrektywie, która wymienia wprost, jako podlegającą limitowaniu w przypadku leasingu, jedynie część odsetkową raty leasingu finansowego
  • inna jest funkcja ekonomiczna poszczególnych leasingów: 
    • leasing operacyjny – funkcją ekonomiczną jest możliwość korzystania z aktywów; 
    • leasing finansowy – funkcją ekonomiczną jest zapewnienie finansowania na uzyskanie aktywów 

– a limit odnosi się wyłącznie do kosztów związanych z uzyskaniem finansowania.  

Z powyższym stanowiskiem nie zgodził się DKIS, w związku z czym TLA w imieniu Spółki wniosło skargę na interpretację indywidualną. 

Konkluzje  

WSA w Warszawie w wyroku z 22 listopada 2023 r. o sygn. akt III SA/Wa 1916/23 zgodził się z przedstawioną przez nas argumentacją uchylając wydaną interpretację.  

Uzyskane dla naszego Klienta rozstrzygnięcie jest zgodne z kształtującą się korzystną linią orzeczniczą w zakresie wyłączenia z limitu opłat wynikających z leasingu operacyjnego.  

Podobne orzeczenia zdążył już wydać NSA w wyrokach z: 

Jest to zatem dobry moment dla wszystkich korzystających z leasingu operacyjnego, aby zrewidować swoje rozliczenia i ustalić, czy opłaty z tych umów były wliczane do limitu kosztów finansowania dłużnego, w szczególności, jeżeli przywołany limit został przekroczony w co najmniej jednym z ostatnich pięciu lat.

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa