pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Limit płatności gotówką – kompensata w KUP

TLA Kancelaria > CIT > Limit płatności gotówką – kompensata w KUP

W lipcu 2016 r. (https://rzecznikpodatkowy.pl/rozliczenia-w-formie-kompensaty-jako-nkup/) pisaliśmy o wątpliwościach w zakresie ustalenia, czy do regulowania zobowiązań w formie kompensaty ma zastosowanie wchodząca w życie od 1 stycznia 2017 r. zasada uniemożliwiająca zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność powyżej 15 000 PLN zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Wątpliwości w tej kwestii zostały rozwiane, co jest istotne i warte odnotowania przed wejściem w życie nowych przepisów. Przedsiębiorcy nie powinni mieć obaw, że nie zaliczą kompensaty w koszty podatkowe (o ile spełnione zostaną pozostałe warunki zaliczenia do KUP), co potwierdzają m.in.:

1. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 7 października 2016 r., sygn. 2461-IBPB-1-2.4510.772.2016.1.AK, z której wynika, że:

  • Spółka może dokonywać kompensaty wzajemnych wierzytelności bez względu na ograniczenia kwotowe wynikające z art. 15d ust. 1 ustawy pdop i rozliczone w drodze kompensaty zobowiązania Spółki będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w całości pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy pdop”, ponieważ
  • dyspozycja art. 15d ust. 1 ustawy pdop odnosi się wyłącznie do regulowania zobowiązań w formie pieniężnej (czyli ich zapłaty)”.

2. informacja zamieszczona w dniu 13 października 2016 r. na stronie Ministerstwa Finansów, w której wskazano, że uregulowania zobowiązań takie jak m.in. kompensata (potrącenie), czy wymiana barterowa nie są objęte omawianymi przepisami”.

Należy w pełni zgodzić się z tym rozstrzygnięciem, bowiem nowo dodany przepis w ustawie o CIT odnosi się do „płatności”, która jest tylko jednym z rodzajów regulowania zobowiązań, obok innych form wygaszania zobowiązań, np. kompensaty. Zatem „płatności” nie należy przypisywać szerszego znaczenia, obejmującego swym zakresem również np. kompensatę.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Kodeks pracy
Nowe uprawnienia pracowników już niedługo w Kodeksie pracy 
23 marca 2023
„Benchmark Forum – cz. 9” – upływa termin ważności benchmarkingów – czas sięgnąć po produkt „Benchmarking 2023”  
21 marca 2023
VAT
MF rozważa wdrożenie procedury składu VAT (skład „inny  niż celny”)
15 marca 2023

Archiwa