pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

„Master File” – zbliża się termin na sporządzenie dokumentacji grupowej za 2021 r. 

TLA Kancelaria > CIT > „Master File” – zbliża się termin na sporządzenie dokumentacji grupowej za 2021 r. 

Przypominamy, iż zgodnie z art. 11p ustawy o CIT, jeżeli podatnik: 

  • jest zobowiązany do sporządzenia za rok obrotowy 2021 dokumentacji lokalnej oraz 
  • jest konsolidowany metodą pełną lub proporcjonalną oraz  
  • należy do grupy podmiotów powiązanych, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe i której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym [tj. 2020 – przyp. TLA] kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość, 

– ma obowiązek dołączenia do dokumentacji lokalnej grupowej dokumentacji cen transferowych („Master File”) za rok obrotowy 2021 w terminie do końca 12 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego [przepisy COVID-owe wydłużyły ten termin o 3 miesiące, dla większości podatników będzie to 31 marca 2023 r.- przyp. TLA]. 

Co prawda – w przeciwieństwie do dokumentacji lokalnej – do NUS nie składa się oświadczenia o sporządzeniu „Master File”, niemniej zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. brzmieniem art. 56c KKS: 

  • kto nie dołącza do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych  
  • podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (obecnie 33 503 040 PLN).  

W związku w powyższym bardzo istotne jest, aby przed upływem wskazanego terminu:  

  • zweryfikować czy podatnik ma obowiązek posiadania „Master File”; 
  • jeżeli tak, pozyskać „Master File” z grupy i zapewnić jego zgodność z polskimi przepisami albo 
  • w sytuacji, gdy grupa nie sporządza „Master File”, sporządzić tę dokumentację we własnym zakresie.   

Od 2017 r. doradca podatkowy nr wpisu 13149, absolwent Administracji na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. E-mail: remigiusz.markiel@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa