pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Wynagrodzenia pracowników w uldze na ekspansję 

TLA Kancelaria > CIT > Wynagrodzenia pracowników w uldze na ekspansję 
Wynagrodzenia pracowników w uldze na ekspansję

Ulga na ekspansję weszła w życie 1 stycznia 2022 r., co oznacza, że wielkimi krokami zbliżają się jej pierwsze urodziny. Z tej okazji warto się przyjrzeć interpretacji indywidualnej wydanej 14 listopada 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.366.2022.1.MBD, w której DKIS wyjaśnił kilka problematycznych kwestii.  

a) Wynagrodzenia 

Zgodnie z interpretacją wynagrodzenie pracowników za czas pracy poświęcony na:  

  • działania promocyjno-informacyjne m.in. prowadzenie i aktualizację strony internetowej, 
  • dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów, 
  • przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, 
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu lub złożenia oferty 

– stanowi koszt uzyskania przychodu, który można w ramach ulgi odliczyć od podstawy opodatkowania.  

Jest to niezwykle pozytywna informacja, ponieważ koszty pracownicze będą prawdopodobnie stanowić lwią część kosztów wymienionych w uldze na ekspansję. W każdym z przypadków organ podkreślił, że warunkiem odliczenia kosztów pracowniczych, jest prowadzenie ewidencji czasu pracy. 

Warto wspomnieć, że w przeciwieństwie do powyższych kosztów, od podstawy opodatkowania nie odliczymy wynagrodzeń pracowników za czas poświęcony na targach. Zdaniem DKIS w tym zakresie jedynymi kosztami pracowniczymi, które mogą skorzystać z preferencji, są koszty zakwaterowania i wyżywienia.

b) Zwiększenie przychodów 

Niejasny był również warunek zwiększenia przychodów w dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych. Wątpliwości dotyczyły m.in. tego, czy: 

  • wzrost może dotyczyć łącznych przychodów z lat 2022 i 2023 w odniesieniu do roku bazowego 2021?  
  • w odniesieniu do kosztów poniesionych w 2022 r. wzrost ma dotyczyć roku 2023 i 2024?   

Zdaniem DKIS wspomniany warunek należy rozumieć w następujący sposób:  

  • W okolicznościach, gdy podatnik poniesie koszty zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów w 2022 r. i zechce skorzystać z tego tytułu z ulgi, rozliczy ją w zeznaniu CIT-8, co do zasady za tenże rok podatkowy, składanym do końca marca 2023 r. Natomiast okresem, w którym powinno dojść do wymaganego ww. przepisami wzrostu przychodów, będą lata 2022 i 2023. 

Przy czym organ podkreślił, że podatnik nie musi wykazywać związku przyczynowo skutkowego pomiędzy poniesionymi kosztami a zwiększonymi przychodami. W dalszym ciągu nie wiemy również, o ile muszą wzrosnąć przychody tj. – czy wystarczy np. 1 zł. 

Wygląda na to, że ulga na ekspansję może być skutecznym narzędziem wpływającym na podstawę opodatkowania już 2022 r. Warto pamiętać o możliwości jej rozliczenia już w CIT-8 składanym do 31 marca 2023 r.   

Absolwent studiów I stopnia na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek – administracja. Aktualnie kontynuuje naukę na II stopniu tego samego kierunku, specjalizacja – doradztwo podatkowe. Podczas studiów magisterskich dwukrotnie nagradzany Stypendium Rektora za wyniki w nauce. Aktywnie uczestniczy w kole naukowym prawa i polityki Europy Środkowo-Wschodniej. Ukończył studia podyplomowe na kierunku prawo gospodarcze i handlowe. Obecnie stara się poszerzać swoją wiedzę, pomagając w projektach dot. podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT oraz podatku od nieruchomości.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa