pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Możliwe problemy techniczne ze złożeniem TPR-C za 2022 r. – jak się przygotować?  

TLA Kancelaria > Ceny transferowe > Możliwe problemy techniczne ze złożeniem TPR-C za 2022 r. – jak się przygotować?  

Za rok podatkowy rozpoczynający się w 2022 informacja TPR-C (termin jej złożenia upływa z końcem 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego) zawiera również oświadczenie o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych: 

  • została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym oraz  
  • ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.  

Informację TPR-C za 2022 r. generalnie podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu UoR, a  
w przypadku gdy jednostką kieruje zarząd wieloosobowy – przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład zarządu. 

Do tej pory powyższe oświadczenie było wysyłane do US jako odrębny dokument od informacji TPR-C przez platformę ePUAP (członkowie zarządu podpisywali dokument PDF podpisem elektronicznym i samą wysyłkę podpisanego dokumentu przez ePUAP mógł przeprowadzić inny pracownik podmiotu). 

Od 2022 r. oświadczenie zostało „wcielone” do informacji TPR-C (a więc będzie wysyłane przez bramkę e-deklaracje), co może przysporzyć technicznych problemów, którymi warto „zaopiekować” się już teraz.     

Możliwe problemy z podpisaniem TPR 

Przed wszystkim wyznaczona osoba do podpisania TPR-C, wchodząca w skład zarządu będzie musiała posiadać UPL-1 (nie będzie już możliwa sytuacja, że TPR-C zostanie wysłany np. przez główną księgową posiadająca UPL-1). W związku z tym warto już teraz zadbać o złożenie do US UPL-1 dla osoby mającej składać TPR-C (UPL-1 „działa” dopiero, gdy zostanie wprowadzony przez US do systemu).     

Ponadto doświadczenia związane ze składaniem WH-OSC (przy podatku „u źródła”) pokazały, że mogą pojawić się problemy techniczne związane z podpisem i wysyłką również TPR-C np.: 

  • członek zarządu z zagranicy nie ma „podpiętego” nr PESEL pod podpis kwalifikowany (może się to wiązać z koniecznością uzyskania nowego podpisu, warto dopytać o tę kwestię dostawcę podpisu);  
  • podpis został utworzony „w chmurze”, a nie w formie „fizycznej” (bramka może nie „przepuścić” podpisu „chmurowego”);  
  • język systemowy ustawiony na komputerze podpisującego jest inny niż polski (należy go zmienić w systemie na polski). 

Na chwilę obecną nie pojawiły się żadne komunikaty techniczne ze strony MF, niemniej biorąc pod uwagę proces składania WH-OSC, można spodziewać się wystąpienia podobnych problemów. Biorąc to pod uwagę, rekomendowanym jest już teraz zadbanie o UPL-1 i „dopracowanie” podpisów elektronicznych dla osób mających składać TPR-C.  

Od 2017 r. doradca podatkowy nr wpisu 13149, absolwent Administracji na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. E-mail: remigiusz.markiel@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa