pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Nadchodzi globalny podatek wyrównawczy 

TLA Kancelaria > Podatki > Nadchodzi globalny podatek wyrównawczy 

Podatki wyrównawcze 

25 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy, której celem jest implementacja do polskiego systemu podatkowego opodatkowania wyrównawczego przewidzianego w Dyrektywie Rady (UE) 2022/2523.  

Na opodatkowanie wyrównawcze składają się trzy podatki: 

  • Globalny podatek wyrównawczy (IIR) – obciążający zlokalizowaną w Polsce jednostkę dominującą najwyższego szczebla grupy międzynarodowej; 
  • Krajowy podatek wyrównawczy (QDMTT) – obciążający zlokalizowaną w Polsce jednostkę składową grupy międzynarodowej lub krajowej; oraz  
  • Podatek wyrównawczy od niedostatecznie opodatkowanych zysków (UTPR) – obciążający zlokalizowaną w Polsce jednostkę składową grupy międzynarodowej, gdy jednostka dominująca najwyższego szczebla jest jednostką wyłączoną lub jest zlokalizowana w państwie trzecim, które nie wdrożyło kwalifikowanej zasady włączenia dochodu do opodatkowania. 

Celem wprowadzenia powyższych podatków jest wyeliminowanie praktyk agresywnego planowania podatkowego stosowanych przez przedsiębiorstwa wielonarodowe. Nowe przepisy mają realizować przywołany cel poprzez zapewnienie globalnego opodatkowania dochodu grup międzynarodowych na poziomie 15% efektywnej stawki podatkowej. 

Co do zasady opodatkowanie będzie miało zastosowanie do lat podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2024 r., przy czym podatnicy mają mieć możliwość wyboru stosowania tych przepisów z mocą wsteczną już rok wcześniej. 

Skorzystanie z możliwości ww. wyboru może być szczególnie korzystne dla tych grup, w których poniesienie kosztów opodatkowania wyrównawczego zaimplementowanego w kraju siedziby jednostek dominujących grup mogłoby wpłynąć negatywnie na płynność finansową tych jednostek. 

Obowiązki sprawozdawcze 

  • Zlokalizowane w Polsce jednostki składowe grup będą zobowiązane do składania informacji o opodatkowaniu wyrównawczym za dany rok podatkowy, w terminie do końca 15. miesiąca następującego po zakończeniu danego roku podatkowego (za pierwszy rok do końca 18. miesiąca); 
  • Podatnicy podatku wyrównawczego będą zobowiązani do złożenia zeznania o wysokości należnego podatku (wraz z jego zapłatą), w terminie do końca 18. miesiąca następującego po zakończeniu danego roku podatkowego. 

Doradca podatkowy związany z Kancelarią TLA od 2012 roku, a od 2019 również jako Partner. Miał okazję realizować zróżnicowane projekty w obszarach compliance, due diligence oraz litigation. Posiada również wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów funkcjonujących w międzynarodowych grupach kapitałowych realizując szereg projektów z zakresu cen transferowych w tym oceny skutków podatkowych procesów restrukturyzacji struktury łańcucha wartości dodanej. E-mail: szymon.jordan@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa