pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Nagrody dla pracowników z zysku netto są kosztem podatkowym

TLA Kancelaria > CIT > Nagrody dla pracowników z zysku netto są kosztem podatkowym

W wyroku z dnia 29 kwietnia 2014 r., sygn. II FSK 1220/12 NSA oddalił skargę kasacyjną na wyrok WSA w Warszawie, w którym sąd zgodził się z podatnikiem, że nagrody wypłacane pracownikom z zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) stanowią koszt uzyskania przychodu.

Sąd zakwestionował stanowisko organu podatkowego i wskazał, że:

  • nagroda, jak i premia jest w istocie wynagrodzeniem pracowników,
  • nagroda wpływa motywująco na pracowników, co następnie wpływa na zaangażowanie, a w dalszej kolejności wpływa na przychody przedsiębiorcy,
  • bez znaczenia jest źródło finansowania nagrody, jakim jest zysk netto (czy też inne źródło), ponieważ ustawa o CIT nie przewiduje wyłączeń wydatków z kosztów podatkowych ze względu na źródło ich finansowania,
  • w katalogu wyłączeń (art. 16 ust. 1 pkt 40 ustawy o CIT) nie ma wskazanych nagród czy premii na rzecz pracowników, a jedynie są wymienione składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustawy – od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Omawiane orzeczenie całkowicie inaczej niż dotychczas podchodzi do kwestii możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wypłacanej premii z zysków netto. Jest więc szansa na zmianę dominującej linii orzeczniczej, w której sądy administracyjne (przykładowo wyrok NSA z dnia 16 kwietnia 2013 r., sygn. II FSK 1692/11, czy też wyrok NSA z dnia 29 maja 2012 r., sygn. II FSK 2208/10), jak i organy podatkowe (przykładowo interpretacja indywidualna z dnia 31 października 2013 r., sygn. DD6/033/164/MNX/09/PK-28/RD-114159/13) wskazywały, że tego typu wydatki nie mogą być kosztami podatkowymi przede wszystkim ze względu:

  • na źródło pochodzenia, ponieważ doszłoby do powtórnego ujmowania w kosztach uzyskania przychodu wydatków, a to prowadziłoby do nieprawidłowego powiększania kosztów, a ponadto
  • wydatki te nie mają związku z osiąganiem, zachowaniem przychodu, choćby pośredniego, ponieważ są one konsekwencją przychodu już osiągniętego.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa