pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Nowy plik JPK_V7 coraz bliżej

TLA Kancelaria > VAT > Nowy plik JPK_V7 coraz bliżej

Plik JPK_V7, który zacznie obowiązywać wszystkich podatników, którzy dotychczas składali deklarację VAT-7 oraz ewidencję JPK_VAT ma nieco rozszerzoną formułę, co powoduje, że na przedsiębiorców zostaną nałożone dodatkowe obowiązki. Na stronie MF w formie Pytań i odpowiedzi aktualizowane są informacje związane z JPK_V7 – przedstawiamy najważniejsze i najciekawsze zagadnienia w tym temacie.

 1. Oznaczenia dokumentów sprzedaży i zakupów

Podatnik w przypadku wystąpienia, któregoś z trzech oznaczeń dowodów sprzedaży (RO, WEW, FP) – musi zaznaczyć odpowiednie pole przy transakcji. Tak samo dzieje się w przypadku dowodów zakupu (MK, WEW, VAT RR). Jeśli żadne z oznaczeń nie jest odpowiednie – pole to pozostaje puste.

W przypadku oznaczenia FP – faktur do paragonu – zgodnie ze stanowiskiem MF, takiego oznaczenia będą wymagały wszystkie faktury wystawione do paragonów – nawet te wydane na żądanie nabywcy (konsumenta).

Należy pamiętać, że faktury dotyczące sprzedaży zarejestrowanej na kasie powinny być ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione oraz nie będą one zwiększać wartości sprzedaży oraz podatku należnego za ten okres.

 1. Oznaczenia procedur sprzedażowych i zakupowych

W przypadku sprzedaży występuje 13 oznaczeń procedur sprzedażowych, m.in.:

 • MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania split payment,
 • TP – istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą,
 • TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,
 • I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).

W przypadku zakupów są tylko 2 oznaczenia procedur:

 • MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania split payment,
 • IMP – dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

Podatnicy muszą zwracać szczególną uwagę na wystawiane i otrzymywane faktury dotyczące mechanizmu podzielonej płatności. W JPK_V7 oznaczenie MPP do danej transakcji będzie stosowane tylko i wyłącznie, gdy transakcja będzie podlegać pod obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.

 1. Oznaczenia sprzedaży za pomocą symboli (liczb)

Przepisy w przypadku transakcji sprzedażowych wymagają też specjalnych oznaczeń (13 pozycji) do wybranych transakcji, m.in.:

 • GTU_03 – dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 (z wyłączeniem niektórych wyrobów),
 • GTU_05 – dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
 • GTU_07 – dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10,
 • GTU_12 – świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

W przypadku, gdy transakcja nie będzie dotyczyła żadnego z wymienionych w przepisach oznaczenia – pole to pozostanie puste.

 1. O czym muszą pamiętać podatnicy?

Należy zwracać uwagę na wszelkie obowiązkowe oznaczenia, szczególnie w przypadku mechanizmu podzielonej płatności oraz pamiętać, że obowiązek właściwych oznaczeń dotyczy także podmiotu refakturującego.

W przypadku identyfikacji przez organ, że JPK_V7 zawiera błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, które uniemożliwiają jego weryfikację i wezwania do wyjaśnień podatnik będzie miał 14 dni na ustosunkowanie się, tj. złożenia korekty lub wyjaśnienia błędów / nieścisłości, które zarzucił mu organ. Jeśli podatnik nie zareaguje na wezwanie organu, czyli:

 • nie skoryguje ewidencji,
 • nie złoży wyjaśnień,
 • w wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera wskazanych błędów

– za każdy błąd może zostać na niego nałożona kara w wysokości 500 zł.

Dlatego rekomendujemy, żeby przepływ dokumentów i informacji w organizacji był sprawny oraz kompleksowy, a oprogramowanie było odpowiednio przygotowane do nowego JPK_V7.

Absolwentka administracji oraz ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Z Kancelarią TLA współpracuje od 2018 roku, początkowo odbywając praktykę, aktualnie jako konsultant podatkowy. Aktywnie dzieli się zdobytą wiedzą publikując wypowiedzi i komentarze w artykułach na łamach Prawo.pl, a artykuł, na temat transakcji łańcuchowych, którego jest współautorką pojawił się również w Rzeczpospolitej. E-mail: wiktoria.szpineta@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa