pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Nowy system AIS/ICS

TLA Kancelaria > Cło/Akcyza > Nowy system AIS/ICS

Z dniem 16 sierpnia 2016 r. uruchomiono system AIS/ICS umożliwiający przedsiębiorcom realizację obowiązku (wyprzedzającego) przesyłania w formie elektronicznej komunikatów przywozowych deklaracji skróconych (komunikat IE315) dla towarów, które mają być wprowadzane na obszar UE z krajów trzecich.

AIS/ICS zastąpi dotychczasowy system ICS (nie będzie można przesyłać do niego komunikatów).

Co do zasady obowiązek wysłania IE315 dotyczy osoby, która wprowadza towary lub przejmuje odpowiedzialność za ich wprowadzenie na obszar celny UE, czyli na przewoźniku. Unijny Kodeks Celny wskazuje na katalog osób, które mogą wypełnić ten obowiązek – m.in. jest to importer, odbiorca towarów.

System AIS/ICS ma obejmować również obsługę komunikatu informującego organy celne o:

  • przybyciu środka transportu do pierwszego granicznego urzędu celnego;
  • przedstawieniu towaru w granicznym pierwszym i kolejnym urzędzie celnym wprowadzenia na terytorium UE.

Celem przesyłania deklaracji skróconych ma być przeprowadzenie przez organy celne analizy ryzyka pod kątem bezpieczeństwa i właściwego stosowania kontroli celnych.

Instytucja przywozowej deklaracji skróconej jest niezależna od instytucji zgłoszenia celnego, czy deklaracji do czasowego składowania.

Warunki korzystania z systemu:

  • posiadanie aplikacji umożliwiającej przesyłanie elektronicznych komunikatów do systemu,
  • dopełnienie formalności związanych z usługą e-Klient Służby Celnego – usługa będzie dostępna za pośrednictwem Portalu Usług Elektronicznych Służby Celnej (konieczność założenia konta i rejestracji danych lub połączenie konta z danymi przeniesionymi z Podsystemu Danych Referencyjnych, a także dokonanie powiązania osoby zarejestrowanej z podmiotem w którego imieniu będą wysyłane komunikaty) ,
  • dysponowanie narzędziem do elektronicznego podpisywania przez osobę, która będzie wysyłać komunikaty w imieniu przedsiębiorcy.

W przypadku wysłania komunikatu:

  • jeśli komunikat będzie poprawny – system nada numer weryfikacyjny MRN (równoznaczne z zarejestrowaniem przywozowej deklaracji skróconej w systemie) i podmiot przesyłający komunikat otrzyma komunikat IE328 o przyjęciu deklaracji;
  • jeśli komunikat nie będzie prawidłowy – do podmiotu wysyłającego zostanie wysłany komunikat IE316 informujący o odrzuceniu deklaracji skróconej. Komunikat ten ma być również wysyłany w przypadku zadeklarowania błędnego/nieprawidłowego numeru EORI i którego organ nie będzie sam mógł zweryfikować.

Na stronach służby celnej udostępniono szczegółową instrukcję w zakresie korzystania z systemu AIS/ICS:

https://puesc.gov.pl/documents/10180/4474781/instr_AIS_ICS_przedsiebiorcy.pdf/d5ce89c6-2b93-42df-804e-5b76e9158fa8.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa