pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Obiad z kontrahentem a KUP

TLA Kancelaria > CIT > Obiad z kontrahentem a KUP

W dniu 25 listopada 2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów (dalej: KUP) wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów podawanych podczas spotkań z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami, itd.

Przedmiotowa interpretacja jest reakcją na wyrok NSA w składzie siedmiu sędziów z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11, w oparciu o który Minister formułuje w interpretacji szereg tez pomocnych w wykładni przepisów dotyczących wyłączenia z kosztów podatkowych wydatków na reprezentację.

Okoliczności, które nie mają znaczenia dla oceny czy wydatki stanowić będą koszty reprezentacji

Analizując treść interpretacji ogólnej, stwierdzić należy, iż Minister Finansów:

  • wskazał, że wymienienie w przepisach podatkowych dla przykładu wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych jako kosztów reprezentacji, nie oznacza, że wymienione wydatki automatycznie muszą zostać wyłączone z KUP;
  • podkreślił, że dla kwalifikacji danych wydatków jako wydatków na reprezentację wykluczonych z KUP, nie jest istotne miejsce podawania poczęstunków, świadczenia usług gastronomicznych itp.
  • zwrócił uwagę, że dla oceny czy dane wydatki stanowią koszty reprezentacji nie mają znaczenia takie ich cechy jak wystawność, wytworność czy też okazałość.

Okoliczności, które mają znaczenie dla oceny czy wydatki stanowić będą koszty reprezentacji

Minister wyjaśnił, że za wydatki przeznaczone na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z KUP należy uznać takie wydatki, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami spotkań.

Podsumowanie

Przedmiotowa interpretacja prezentuje korzystną dla podatników wykładnię przepisów, zgodnie z którą wydatki na gastronomię, które związane są z czynnościami typowo biznesowymi (spotkania robocze z kontrahentami, inwestorami, itd.) w każdym przypadku będą stanowiły koszt podatkowy niezależnie od miejsca podawania poczęstunku jak i wysokości zapłaconego rachunku (bez znaczenia pozostaje okazałość/wystawność posiłku) – w tym zakresie sugerowane jest, aby opis faktury / paragonu wskazywał kontrahenta, z którym odbywało się spotkanie, co powinno pozwolić na wykluczenie wątpliwości kontrolujących na wstępnym etapie sprawdzania dokumentów.

Analiza interpretacji prowadzi jednak do wniosku, że wyłączeniu z KUP będą podlegać jednak wydatki gastronomiczne związane ze spotkaniami, niemającymi charakteru „roboczego”, lecz które związane są z budowaniem „pozytywnego wizerunku” podatnika, jak np. przyjęcie wigilijne dla klientów, koktajl party itp.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa