pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Obniżenie stawki amortyzacyjnej bez limitu

TLA Kancelaria > CIT > Obniżenie stawki amortyzacyjnej bez limitu

Zgodnie z ustawą o CIT, zmiana stawki amortyzacyjnej dla środka trwałego amortyzowanego tzw. metodą liniową, zgodnie z Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych (załącznik nr 1 do ustawy o CIT), może być dokonana:

  • od miesiąca, w którym dany środek trwały zostaje wprowadzony do ewidencji albo
  • od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Pragniemy wskazać Państwu na pogląd Ministra Finansów wyrażony w interpretacji z dnia 11 października 2012 r., sygn. IPPB5/423-623/12-2/RS, zgodnie z którym

  • podatnik, działając na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o CIT, ma prawo do obniżenia stawki amortyzacyjnej w odniesieniu do wszystkich lub dowolnie wybranych środków trwałych, przy czym
  • to podatnik decyduje o wysokości obniżenia stawek amortyzacyjnych, które mogą zostać obniżone nawet do 0%.

Organ podatkowy wskazał również, że na podatniku nie ciąży obowiązek powiadomienia Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o zmianie wskaźników amortyzacji.

Komentarz TLA

Zdaniem TLA stanowisko wyrażone przez organ podatkowy w omawianej interpretacji jest korzystne dla podatników. W praktyce takie podejście pozwala na lepsze dostosowanie odpisów amortyzacyjnych do aktualnej (i przewidywanej) sytuacji gospodarczej, gdyż

  • umożliwia zmniejszenie (a nawet całkowite obniżenie) wysokości odpisów amortyzacyjnych w okresie ponoszenia strat, a następnie
  • powrót do wyższych stawek w okresie osiągania dochodów, co może realnie wpłynąć na oszczędności podatkowe w dłuższym okresie .

Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, aby podatnik mógł stosować różne stawki amortyzacyjne na każdy rok podatkowy. (np. w uzyskanej przez TLA interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej z 12 listopada 2012 r., sygn. ILPB4/423-257/12-3/ŁM). Warunkiem jest jednak, aby wybierane stawki amortyzacyjne nie przekraczały stawek wskazanych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.

Podkreślić należy jednak, iż możliwość zmiany stawek amortyzacyjnych występuje tylko przy stosowaniu stawek wynikających z Wykazu stawek amortyzacyjnych. Przykładowo, w przypadku stosowania stawek indywidualnych, organy podatkowe stoją na stanowisku, iż podatnik raz wybraną stawkę amortyzacji musi niezmiennie stosować. Potwierdza to między innymi interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 lipca 2012 r. sygn. ILPB1/415-359/12-2/TW.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024
Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w nowym terminie 
4 kwietnia 2024
Sprzedaż konsumencka – możliwość odzyskania zawyżonego VAT? 
2 kwietnia 2024

Archiwa