pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Obowiązki importerów a zakaz przywozu/zakupu wyrobów z żelaza i stali pochodzących z Rosji

TLA Kancelaria > Aktualności > Obowiązki importerów a zakaz przywozu/zakupu wyrobów z żelaza i stali pochodzących z Rosji

Jedną z sankcji wprowadzonych przez UE względem Rosji jest zakaz przywozu lub zakupu żelaza i stali z Rosji. 

Obecnie sankcje w tym zakresie zostają rozszerzone, tym samym na importerze takich towarów będą ciążyły dodatkowe obowiązki związane z uzyskaniem informacji w zakresie procesu wytwarzania sprowadzanych wyrobów z uwzględnieniem kraju pochodzenia użytych materiałów.  

Z dniem 30 września 2023 r. weszły przepisy, które wskazują, że zakazuje się: 

  • przywozu lub zakupu, od dnia 30 września 2023 r., bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XVII, jeżeli zostały one przetworzone w państwie trzecim i zawierają wyroby z żelaza i stali pochodzące z Rosji wymienione w załączniku XVII;  
  • w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku XVII przetworzonych w państwie trzecim z wykorzystaniem wyrobów ze stali pochodzących z Rosji o kodach CN 7207 11, 7207 12 10 lub 7224 90, zakaz ten stosuje się: 
  • od dnia 1 kwietnia 2024 r. dla kodu CN 7207 11 i 
  • od dnia 1 października 2024 r.dla kodów CN 7207 12 1 0 i 7224 90

Przepisy jednocześnie przewidują, że importerzy powinni przedstawić dowody potwierdzające kraj pochodzenia materiałów do produkcji żelaza i stali wykorzystywanych do przetworzenia produktu w państwie trzecim.

Departament Ceł MF informuje, że nie ma zamkniętego katalogu dokumentów, które potwierdzają pochodzenie materiałów i zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej zalecanymi dokumentami są: 

  • świadectwa MTC – czyli świadectwo badania materiału (material test certificate) /świadectwo badania zakładu produkcyjnego (mill test certificate), 
  • oświadczenia lub deklaracje eksportera lub producenta – sporządzone przy zachowaniu należytej staranności przez eksportera lub producenta. Dokumenty te są dopuszczalne, ze względu na to, że organy mają na uwadze możliwe utrudnienie w początkowym okresie uzyskania świadectw MTC, 
  • inne dowody takie jak: faktury, deklaracje dostawcy, korespondencja handlowa, opis produkcji itp., z których będzie wynikało, że przywożone produkty nie naruszają postanowień rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 

Wobec tego dokumenty mogą być różne w zależności od charakteru finalnego produktu. 

Tym samym, jeśli podmiot jest importerem wyrobów z żelaza i stali – powinien mieć na uwadze konieczność gromadzenia stosownej dokumentacji w zakresie pochodzenia sprowadzanych towarów.

Związana z Kancelarią TLA od 2012 r. Od 2018 roku posiada tytuł doradcy podatkowego. Absolwentka administracji oraz prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, skończyła również kurs kandydatów na księgowego. E-mail: magdalena.jastrowicz@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa