pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Oświadczenie WHT – przykład lawiny błędów i wątpliwości.

TLA Kancelaria > CIT > Oświadczenie WHT – przykład lawiny błędów i wątpliwości.

Pierwsze co zwraca uwagę to fakt, że w dokumencie WH-OSC zatytułowanym jako „Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób prawnych”, w jego pkt. A i C jest mowa o „celu i miejscu złożenia wniosku”, „danych wniosku” – jakiego wniosku, skoro (jak sam tytuł przewiduje) jest to oświadczenie?

W zakresie wypełniania oświadczenia (wniosku?) Ministerstwo Finansów – poza instrukcją dotyczącą dołączania dokumentów – nie opublikowało żadnej innej instrukcji wyjaśniającej, co należy wpisać w poszczególne pozycje.

Przykładowe wątpliwości, jakie mogą się pojawić podczas wypełniania wniosku:

 

  • Poz. 6 Informacja, czy oświadczenie dotyczy dalszych wypłat – jak to rozumieć? Czy chodzi tu o wskazanie, że płatnik chce, aby dane oświadczenie było stosowane również do dalszych wypłat na rzecz podatnika – zatem idąc tym tokiem rozumowania należałoby, już przy składaniu pierwszego oświadczenia, zaznaczyć kwadrat w poz. 6.
  • Zdaniem TLA poz. 6. należy wypełnić dopiero, gdy płatnik złożył już jedno oświadczenie i dokonał dalszych wypłat (innych niż te, których dotyczyło to oświadczenie) i płatnik chciałby również w zakresie tych dalszych wypłat korzystać z preferencji w WHT bazując na tym oświadczeniu (art. 26 ust. 7f ustawy o CIT). Wtedy też należałoby wypełnić poz. 6A. (numer UPO).
  • Idziemy dalej. Gdzie podziała się poz. 7 i 8? Nie ma. Czemu? Nie wiadomo…
  • Poz. 9 – równie zaskakująco w części wniosku pt. „C. Dane wniosku” pojawia się poz. 9 Identyfikator podatkowy NIP. Czyj NIP? Podatnika? Płatnika? Przecież miejsce na dane płatnika jest w cz. B, a na dane podatnika w cz. C.
  • Wędrując dalej po meandrach oświadczenia, zorientujemy się, że chodzi tu o NIP podatnika (jak zaznaczymy poz. 9, to formularz odsyła nas interaktywnie do poz. 12. NIP podatnika), więc poz. 9 należałoby wypełnić tylko w przypadku, gdy podatnik posiada polski NIP.

  • Poz. 24 Wartość wypłat (świadczeń) – czy ma to być wartość wypłat poniesionych od początku roku, czy dopiero dokonywanych po przekroczeniu limitu 2 mln zł? A może z uwzględnieniem planowanych przyszłych wypłat w danym roku?
  • Logiczne byłoby wpisanie tylko tej wartości wypłaty, której dotyczy oświadczenie.
  • Poz. 25 Podstawa dokonania wypłaty – Umowa? Numer artykułu z ustawy o CIT? Numer faktury zakupowej? Może po prostu należność licencyjna, zakup usług niematerialnych czy wypłata dywidendy?
  • Poz. 29 Treść oświadczenia – co tu wpisać? Wydawałoby się, że oświadczenie, że płatnik posiada wszystkie wymagane dokumenty i że dochował należytej staranności. Jednak te oświadczenia są już wpisane na samym dole wniosku… Jaki sens wpisywać je jeszcze raz…?

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa