pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Podatkowe rozliczenie kosztów aktualizacji oprogramowania

TLA Kancelaria > CIT > Podatkowe rozliczenie kosztów aktualizacji oprogramowania

W praktyce, w przypadku dokonywania aktualizacji oprogramowania komputerowego, powstaje wątpliwość co do sposobu rozliczenia ponoszonych z tego tytułu kosztów.

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem organów podatkowych odmienny może być sposób rozliczania kosztów:

  • aktualizacji, której efektem jest dodatnie kolejnych (nowych) modułów oprogramowania, bądź też zwiększenie liczby użytkowników mających dostęp do oprogramowania od
  • aktualizacji, której efektem jest zwiększenie walorów użytkowych i funkcjonalnych dotychczasowego oprogramowania.

Zakup aktualizacji, której efektem jest dodanie kolejnych modułów oprogramowania bądź też zwiększenie liczby użytkowników mających dostęp do oprogramowania, na gruncie podatku dochodowego prowadzi do nabycia nowej licencji. W rezultacie miejsce ma nabycie odrębnej wartości niematerialnej i prawnej, a w koszty podatkowe powinny zostać odniesione odpisy amortyzacyjne od zakupionej aktualizacji oprogramowania. Takie stanowisko potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 30 marca 2012 r. sygn. IPPB3/423-1109/11-2/PK1.

W drugim przypadku organy podatkowe potwierdzają natomiast, iż pomimo tego, że aktualizacja oprogramowania powoduje zwiększenie walorów użytkowych i funkcjonalnych dotychczasowego oprogramowania, wydatki poniesione z tego tytułu:

  • nie mogą stanowić ulepszenia nabytej wcześniej licencji (podatkowo ulepszeniu może podlegać jedynie środek trwały, co wynika z art. 16g ust. 13 ustawy o CIT), jak również
  • nie powodują powstania nowej wartości niematerialnej i prawnej.

W konsekwencji, w stosunku do tego typu aktualizacji oprogramowania organy podatkowe (m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 25 stycznia 2010 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-630/09-4/DG) potwierdzają możliwość zaliczenia wydatków poczynionych na jej zakup bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu, w dacie ich poniesienia.

W naszej ocenie, stanowiska reprezentowane przez organy podatkowe w powyższym zakresie są słuszne, tym samym zwracamy uwagę na odmienny sposób rozliczania kosztów aktualizacji oprogramowań dla celów podatkowych. Dla weryfikacji prawidłowości tych rozliczeń pomocna będzie analiza zapisów umów, regulujących kwestie sposobu i zakresu realizowanych (nabywanych) aktualizacji oprogramowań.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024
Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w nowym terminie 
4 kwietnia 2024
Sprzedaż konsumencka – możliwość odzyskania zawyżonego VAT? 
2 kwietnia 2024

Archiwa