pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

„Podejście projektowe” opóźni rozliczenie zwolnienia w PSI 

TLA Kancelaria > PSI > „Podejście projektowe” opóźni rozliczenie zwolnienia w PSI 
Biały zegar na ścianie

Mamy dla Państwa kolejny przykład na to, że w polskim systemie podatkowym rzeczy nie są takie, na jakie wyglądają po „zwyczajnym przeczytaniu przepisu”. 

Zgodnie z §9 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji z dnia 28 sierpnia 2018 r. (Dz.U.  
z 2018 r. poz. 1713; dalej: Rozporządzenie): 

 • Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł te koszty po dniu wydania decyzji  
  o wsparciu, aż do wygaśnięcia decyzji o wsparciu lub wyczerpania maksymalnej dopuszczalnej pomocy regionalnej, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej”. 

Wydawać by się mogło, że przedsiębiorca, który realizuje nową inwestycję polegającą na „zwiększeniu możliwości produkcyjnych zakładu” może: 

 • korzystać ze zwolnienia podatkowego już po pierwszym poniesieniu wydatków inwestycyjnych związanych z nową inwestycją (do wysokości poniesionych wydatków),  
 • bowiem generowany przez zakład dochód mieści się przedmiotowo w zakresie wskazanym w decyzji o wsparciu. 

Do niedawna takie stanowisko potwierdzane było przez sądy administracyjne – przykładowo  
w wyroku WSA w Opolu z 18 marca 2021 r. o sygn. I SA/Op 22/21 [1]. 

Od 1 stycznia 2022 r. na inwestorów czeka niemiła niespodzianka związana z „podejściem projektowym”, bo organy podatkowe mogą twierdzić, że: 

 • zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT zwolnione z podatku są dochody podatników, (…) osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu, 
 • jeżeli nowa inwestycja nie została zrealizowana, a jedynie poniesione zostały „jakieś” pierwsze wydatki z nią związane, 
 • nie ma możliwości korzystania ze zwolnienia podatkowego, bo generowany dochód nie jest osiągany z realizacji nowej inwestycji

Polski Ład wymusza na inwestorach zwiększających zdolności produkcyjne zakładu zadanie m.in. następujących pytań: 

 • Kiedy można bezpiecznie zacząć korzystać ze zwolnienia podatkowego? 
 • Czy deklarowana we wniosku o wsparcie data „zakończenia inwestycji” jest jedynym bezpiecznym terminem, po którym można zacząć korzystać ze zwolnienia? 
 • Jak postępować w przypadku inwestycji polegającej na zwiększeniu zdolności produkcyjnych, w ramach której zachodzą „ścisłe związki” (po zakończeniu inwestycji nie będzie możliwe wydzielenie dochodu generowanego przez starą część zakładu i nową inwestycję)? 

Wpisanie przez MF „podejścia projektowego” w treść ustawy o CIT miało na celu zahamowanie serii porażek w sądach w tym zakresie. Niestety wprowadzona zmiana może w przyszłości wygenerować jeszcze więcej sporów w tej sprawie. 

[1] I SA/Op 22/21 – Wyrok WSA w Opolu

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa