pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Polecenie wykonywania innej pracy a mobbing

TLA Kancelaria > Prawo pracy > Polecenie wykonywania innej pracy a mobbing

Powierzenie wykonywania innej pracy

Pracodawca może powierzyć inną pracę niż określona w umowie, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:  

 1. powierzenie pracownikowi wykonywania innej pracy jest podyktowane uzasadnionymi potrzebami pracodawcy,  
 1. wykonywanie innej pracy nie przekracza 3 miesięcy w roku kalendarzowym, 
 1. powierzenie pracownikowi wykonywania innej pracy nie prowadzi do obniżenia wynagrodzenia, 
 1. praca, do której oddelegowano pracownika, jest adekwatna do posiadanych przez niego kwalifikacji. 

Możliwość oddelegowania pracownika do innej pracy ma charakter szczególny i powinna być stosowana jedynie w ściśle określonych przypadkach. Nadużywanie tego uprawnienia może zostać uznane za praktyki mobbingujące.  

Mobbing 

Mobbing to:  

 • działania lub zachowania dotyczące pracownika, lub skierowane przeciwko pracownikowi,  
 • polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika,  
 • wywołujące u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej,  
 • powodujące lub mające na celu poniżenie, lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. 

Aby określone działania pracodawcy zostały uznane za mobbing, muszą wyczerpać wszystkie cechy wymienione w przepisie (tak też: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 lutego 2014 r., I PK 165/13 oraz w wyroku z dnia 5 października 2007 r., II PK 31/07). 

Czynności podejmowane przez pracodawcę, mające znamiona mobbingu, mogą mieścić się w katalogu jego ustawowych uprawnień, jeżeli mają na celu poniżenie, ośmieszenie pracownika, a także są długotrwałe i uporczywe.  

Powierzenie wykonywania innej pracy a mobbing

W niektórych sytuacjach powierzenie pracownikowi innej pracy może zostać uznane za praktykę mobbingującą. 

Stanie się tak, gdy: 

 • pracodawca będzie wielokrotnie i uporczywie powierzał pracownikowi inną niż umówiona pracę, zwłaszcza pracę cięższą lub pracę, która musi być wykonywana w gorszych/trudniejszych warunkach,  
 • w celu ukarania pracownika, jego poniżenia lub ośmieszenia, a także izolowania go lub wyeliminowania z zespołu współpracowników.  

Do takiej sytuacji doszło w sprawie rozstrzygniętej przez Sąd Najwyższy w wyroku z 4 lipca 2023 r., sygn. akt III PSKP 11/22

 • pracownica była wielokrotnie oddelegowywana do pracy w innych działach, w których warunki pracy były trudniejsze; 
 • oddelegowanie to było związane z faktem, że inne pracownice, pozostające w zażyłych relacjach z brygadzistami, unikały pracy w innych działach; 
 • gdy pracownica sprzeciwiała się takiemu działaniu – była wyśmiewana, kpiono z niej, podważano jej kompetencje zawodowe, poniżano i ośmieszano; 
 • działania te trwały przez 7 miesięcy i skutkowały rozstrojem zdrowia pracownicy, a w konsekwencji – jej niezdolnością do pracy.  

W ocenie Sądu Najwyższego takie działania współpracowników i przełożonych niewątpliwie realizowały przesłanki mobbingu. 

Przy spełnieniu określonych przesłanek może dojść do sytuacji, w której powierzenie pracownikowi innej pracy wyczerpie znamiona mobbingu. W przypadku wątpliwości co do możliwości powierzenia pracownikowi innej pracy i nienarażenie się na zarzut mobbingu – zapraszamy do kontaktu. 

Radca prawny, od 2021 roku wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, niemniej jednak doświadczenie zdobywała już wcześniej, współpracując z wrocławskimi kancelariami. Absolwentka kierunków prawo i filologia polska Uniwersytetu Wrocławskiego. Z Kancelarią TLA współpracuje od 2023 roku. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym oraz prawie pracy. Uczestniczyła też w licznych projektach z innych dziedzin prawa. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami zajmującymi się odszkodowaniami, błędami medycznymi, prawem oświatowym oraz obsługą podmiotów prywatnych.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Podatek minimalny – kogo dotyczy? 
28 lutego 2024
Podatek minimalny – wprowadzenie 
22 lutego 2024
PIT w delegacjach – kolejne pozytywne wyroki
20 lutego 2024

Archiwa

pl_PL