pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Polski Ład – czy 4 główne zmiany w estońskim CIT spowodują jego spopularyzowanie?

TLA Kancelaria > CIT > Polski Ład – czy 4 główne zmiany w estońskim CIT spowodują jego spopularyzowanie?

Estoński CIT według “Polskiego Ładu” – czym Minister Finansów przekonuje podatników do tej opcji?

Założeniem estońskiego CIT jest przesunięcie w czasie momentu powstania obowiązku podatkowego, co do zasady, do momentu: 

  • wypłaty zysków wspólnikom; 
  •  zakończenia okresu korzystania z ryczałtu.  

Do tej pory istniało wiele “barier wejścia” w tę formę opodatkowania – należało bowiem spełnić szereg warunków, a także liczyć się z różnymi wyłączeniami  przewidzianymi w poszczególnych przepisach. Teraz bariery te mają być łagodniejsze. 

 

  Zniesienie limitu przychodów w wysokości 100 mln zł

  • Istniejący do tej pory limit przychodów w wysokości 100 mln zł ma zniknąć. 

 

Nie tylko spółki z o.o. i akcyjne  

  • Po zmianie oprócz spółek z o.o. i akcyjnych z estońskiego CIT będą mogły skorzystać też spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne.  

Rozszerzenie katalogu dostępności estońskiego CIT o dwie kategorie spółek nie wydaje się być zaskakującą zmianą – w końcu podatnikami CIT są nie tylko spółki z o.o. i akcyjne. Pytanie dlaczego ustawodawca zapomina o prostych spółkach akcyjnych, które można zakładać od 1 lipca 2021 r.? 

 

Obowiązek ponoszenia nakładów inwestycyjnych a efektywna stawka podatkowa

  • Mali podatnicy oraz rozpoczynający działalność – efektywna stawka podatkowa – 20% (zamiast dotychczasowych 25%) – brak obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych.  
  • Inni – efektywna stawka podatkowa – 25% – jeśli ponoszą nakłady inwestycyjne, w przeciwnym przypadku 30%.

  

Korekta wstępna (podatek od różnic przejściowych między wynikiem podatkowym a bilansowym)

  • obecnie podatek należy zapłacić w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem; 
  • po zmianie obowiązek ten nastąpi dopiero z końcem pierwszego miesiąca następującego po ostatnim roku stosowania ryczałtu, a jeśli podatnik będzie stosował ryczałt nieprzerwanie dłużej niż 4 lata podatkowe – zobowiązanie to wygaśnie w całości.  

Premiowane zatem będzie pozostanie w estońskim CIT bez przerwy dłużej niż przez 4 lata podatkowe. 

 

Czy estoński CIT zyska popularność

Fakt, iż udziałowcami/akcjonariuszami/wspólnikami spółek nadal mogą być tylko osoby fizyczne, a sama spółka nie może posiadać udziałów (akcji) w kapitale innych spółek wyłącza korzystanie z estońskiego CIT podmiotów należących do międzynarodowych grup kapitałowych. 

Jednakże: 

  • biorąc pod uwagę inne zmiany w Polskim Ładzie (składka zdrowotna uzależniona od dochodu) dotyczące w szczególności MŚP prowadzonych w formie jednoosobowych działalności gospodarczych czy spółek osobowych  
  • estoński CIT „na spółce kapitałowej” (brak składki zdrowotnej) może okazać się dobrą alternatywą pozwalającą ograniczyć znaczny wzrost należności publicznoprawnych, które przyniesie Polski Ład. 

Absolwentka studiów ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Co roku nagradzana Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyróżniające się wyniki w nauce. Aktywnie uczestniczy w projektach z zakresu CIT, zajmując się w szczególności cenami transferowymi i podatkiem u źródła.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa