pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Polski Ład – czy 4 główne zmiany w estońskim CIT spowodują jego spopularyzowanie?

TLA Kancelaria > CIT > Polski Ład – czy 4 główne zmiany w estońskim CIT spowodują jego spopularyzowanie?

Estoński CIT według “Polskiego Ładu” – czym Minister Finansów przekonuje podatników do tej opcji?

Założeniem estońskiego CIT jest przesunięcie w czasie momentu powstania obowiązku podatkowego, co do zasady, do momentu: 

  • wypłaty zysków wspólnikom; 
  •  zakończenia okresu korzystania z ryczałtu.  

Do tej pory istniało wiele “barier wejścia” w tę formę opodatkowania – należało bowiem spełnić szereg warunków, a także liczyć się z różnymi wyłączeniami  przewidzianymi w poszczególnych przepisach. Teraz bariery te mają być łagodniejsze. 

 

  Zniesienie limitu przychodów w wysokości 100 mln zł

  • Istniejący do tej pory limit przychodów w wysokości 100 mln zł ma zniknąć. 

 

Nie tylko spółki z o.o. i akcyjne  

  • Po zmianie oprócz spółek z o.o. i akcyjnych z estońskiego CIT będą mogły skorzystać też spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne.  

Rozszerzenie katalogu dostępności estońskiego CIT o dwie kategorie spółek nie wydaje się być zaskakującą zmianą – w końcu podatnikami CIT są nie tylko spółki z o.o. i akcyjne. Pytanie dlaczego ustawodawca zapomina o prostych spółkach akcyjnych, które można zakładać od 1 lipca 2021 r.? 

 

Obowiązek ponoszenia nakładów inwestycyjnych a efektywna stawka podatkowa

  • Mali podatnicy oraz rozpoczynający działalność – efektywna stawka podatkowa – 20% (zamiast dotychczasowych 25%) – brak obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych.  
  • Inni – efektywna stawka podatkowa – 25% – jeśli ponoszą nakłady inwestycyjne, w przeciwnym przypadku 30%.

  

Korekta wstępna (podatek od różnic przejściowych między wynikiem podatkowym a bilansowym)

  • obecnie podatek należy zapłacić w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem; 
  • po zmianie obowiązek ten nastąpi dopiero z końcem pierwszego miesiąca następującego po ostatnim roku stosowania ryczałtu, a jeśli podatnik będzie stosował ryczałt nieprzerwanie dłużej niż 4 lata podatkowe – zobowiązanie to wygaśnie w całości.  

Premiowane zatem będzie pozostanie w estońskim CIT bez przerwy dłużej niż przez 4 lata podatkowe. 

 

Czy estoński CIT zyska popularność

Fakt, iż udziałowcami/akcjonariuszami/wspólnikami spółek nadal mogą być tylko osoby fizyczne, a sama spółka nie może posiadać udziałów (akcji) w kapitale innych spółek wyłącza korzystanie z estońskiego CIT podmiotów należących do międzynarodowych grup kapitałowych. 

Jednakże: 

  • biorąc pod uwagę inne zmiany w Polskim Ładzie (składka zdrowotna uzależniona od dochodu) dotyczące w szczególności MŚP prowadzonych w formie jednoosobowych działalności gospodarczych czy spółek osobowych  
  • estoński CIT „na spółce kapitałowej” (brak składki zdrowotnej) może okazać się dobrą alternatywą pozwalającą ograniczyć znaczny wzrost należności publicznoprawnych, które przyniesie Polski Ład. 

Absolwentka studiów ekonomii I stopnia na Uniwersytecie Wrocławskim. Naukę kontynuuje obecnie na studiach II stopnia, również na kierunku ekonomia, specjalizacja – doradztwo podatkowe. Co roku nagradzana Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyróżniające się wyniki w nauce. Aktywnie uczestniczy w projektach z zakresu CIT, zajmując się w szczególności cenami transferowymi i podatkiem u źródła.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Kodeks pracy
Nowe uprawnienia pracowników już niedługo w Kodeksie pracy 
23 marca 2023
„Benchmark Forum – cz. 9” – upływa termin ważności benchmarkingów – czas sięgnąć po produkt „Benchmarking 2023”  
21 marca 2023
VAT
MF rozważa wdrożenie procedury składu VAT (skład „inny  niż celny”)
15 marca 2023

Archiwa