pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Program współdziałania – pierwszy krok do nowego rozdania w podatkach?

TLA Kancelaria > Bezpiecznik > Program współdziałania – pierwszy krok do nowego rozdania w podatkach?

Od 1 lipca 2020 r. podatnicy, których przychody za poprzedni rok obrotowy przekroczyły równowartość 50 000 000 euro będą mieli możliwość wystąpienia do Szefa KAS z wnioskiem o zawarcie umowy o współdziałanie.

Z jednej strony zawarcie umowy o współdziałanie obliguje podatnika do:

 • dobrowolnego i prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego,
 • posiadania skutecznego i adekwatnego zbioru procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych,
 • zgłaszania Szefowi KAS, bez wezwania, istotnych zagadnień podatkowych, które rozsądnie oceniając, mogą stać się źródłem sporu między podatnikiem a organem podatkowym, zgodnie z określonymi w umowie o współdziałanie progami istotności,
 • niezwłocznego przekazywania Szefowi KAS, bez wezwania, istotnych informacji mogących mieć wpływ na uzyskanie korzyści podatkowej przez podatnika, zgodnie z określonymi w umowie o współdziałanie progami istotności.

Z drugiej strony podatnik będący stroną umowy o współdziałanie może zawrzeć z Szefem KAS porozumienie podatkowe w sprawie:

 • interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • ustalania cen transferowych,
 • braku zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
 • wysokości prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych,
 • innej, niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy o współdziałanie.

Ideą mechanizmu jest zapewnienie poprawnego rozliczenia przez zwiększenie pewności prawa podatkowego dzięki zapewnieniu ścisłej, ale niepoddanej drobiazgowej formalizacji współpracy między podatnikami a Szefem KAS.

Do dnia 1 lipca 2023 r. Szef KAS może ograniczyć do 20 liczbę podmiotów, z którymi zostanie podpisana umowa o współdziałanie, jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia sprawnego i terminowego wykonywania zadań Krajowej Administracji Skarbowej.

Miejmy nadzieję, że w „okresie testowym”:

 • wypracowana zostanie sprawna praktyka współdziałania,
 • a ewentualne „ułomności” zostaną wyeliminowane,

tak, aby w momencie upowszechnienia programu, faktycznie zmienił on dotychczasowe „antagonistyczne” relacje podatników z administracją skarbową na bardziej partnerskie, mimo oczywiście przeciwnych interesów w ramach rozliczania podatków.

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa