pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Przesyłanie faktur w formie elektronicznej

TLA Kancelaria > VAT > Przesyłanie faktur w formie elektronicznej

Zwracamy uwagę na warunki, jakie od 1 stycznia 2011 r. należy spełnić by możliwe było wdrożenie uproszczeń w sposobie przesyłania faktur tj. przepływ faktur drogą elektroniczną. Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U.10.249.1661), faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, podwarunkiem:

  1. uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury,
  2. zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury.

Akceptacja albo jej cofnięcie może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Przez autentyczność pochodzenia faktury – rozumie się przez to pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Natomiast w przypadku integralności treści faktury – rozumie się przez to, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.

W związku z tym, iż warunki te nadal budzą wątpliwości, przedstawiamy przykładowe interpretacje indywidualne, w których Minister Finansów potwierdza ich spełnienie, a których rozwiązania mogą okazać się przydatne w trakcie wdrażania procedury przesyłania (i odbierania) faktur drogą elektroniczną.

faktury przesyłane w formacie PDF (z utrudnioną modyfikacją ) za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

dnia 13 czerwca 2011 r.

sygn. IPTPP2/443-22/11-4/BM

Uprzednia akceptacja sposobu przesyłania faktur, poprzez:
zawarcie pisemnego porozumienia pomiędzy wystawcą a odbiorcą faktur, wyrażające zgodę na elektroniczne przesyłanie faktur. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

dnia 7 lipca 2011 r.,

sygn. ITPP3/443-106/11/JK

wybranie odpowiedniej opcji/kliknięcia przycisku przez klienta na jego indywidualnym koncie w systemie informatycznym. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

dnia 12 lipca 2011 r.,

sygn. IPPP1/443-628/11-2/AS

wyrażoną akceptację przez osobę upoważnioną w formie wiadomości e-mail. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Dnia 25 maja 2011 r.

Sygn. IPPP2/443-264/11-4/IG

Zapewnienie autentyczności pochodzenia, w sytuacji gdy:
faktury przesyłane są klientowi wyłącznie z określonego adresu e-mail, wysyłka faktur przez uprawnionego pracownika z zabezpieczonego loginem i hasłem komputera/oprogramowania. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dnia 12 maja 2011 r.,

sygn.IPPP3/443-468/11-2/JF

faktury przesyłane są na adres wskazany przez klienta w odpowiedniej umowie. (Zdarzenie przyszłe nr 3) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

dnia 12 lipca 2011 r.,

sygn. IPPP1/443-628/11-2/AS

zamieszczanie faktur na serwerze Wystawcy w systemie na indywidualnych kontach klientów przy zastosowaniu zabezpieczenia w postaci loginu oraz hasła. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

dnia 15 czerwca 2011 r.

sygn. IPPP1/443-473/11-2/AS

Zapewnienie integralności treści faktury, w przypadku gdy:
faktury zapisane na nośniku danych tj. płycie CD i przekazywane za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe lub bezpośrednio nabywcy. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

dnia 20 maja 2011 r.,

sygn. IPTPP2/443-1/11-4/BM

faktury w formacie PDF udostępniane na serwerze przy zastosowaniu loginu i hasła. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

dnia 15 czerwca 2011 r.

sygn. IPPP1/443-473/11-2/AS

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa