pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Reklamacja w SSE/PSI – czy stanowi element działalności strefowej?  

TLA Kancelaria > CIT > Reklamacja w SSE/PSI – czy stanowi element działalności strefowej?  
Reklamacja w SSE/PSI – czy stanowi element działalności strefowej?

Stan faktyczny 

Sprawa dotyczy obsługi procesu reklamacji wadliwych komponentów dostarczanych przez kontrahentów. Spółka ponosi z tego tytułu różnego rodzaju nakłady i koszty związane m.in. z zaangażowaniem pracowników różnego szczebla w przeprowadzeniu reklamacji. 

W związku z powyższymi nakładami i kosztami Spółka obciążała opłatami dostawców, twierdząc przy tym, że realizuje usługę obsługi reklamacji, która jest ściśle związana z właściwym procesem produkcji. 

Co istotne podatnik uzyskał potwierdzenie Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego (GUS), że obciążenie dostawców opłatami wynikającymi z obsługi procesu reklamacji komponentów produkcyjnych stanowi element procesu produkcyjnego objętego klasyfikacją wskazaną w zezwoleniu. 

Czy w takim razie wynagrodzenie otrzymywane tytułem obsługi procesu reklamacji korzysta ze zwolnienia strefowego?  

Co na to sądy?  

NSA w wyroku z 4 kwietnia 2022 r. sygn. II FSK 2158/19 oddalił skargę DKIS i utrzymał stanowisko WSA w Gliwicach sygn. I SA/Gl 1314/18 potwierdzając, że przychód z obsługi reklamacji jest przychodem strefowym. 

Zdaniem WSA wynagrodzenie za obsługę reklamacji korzysta ze zwolnienia strefowego, bo:  

  • Po pierwsze dlatego, że usługi te są immanentnie związane z procesem produkcyjnym prowadzonym na terenie SSE, gdyż ten aspekt działalności nie występowałby, jeżeli nie byłaby prowadzona działalność sklasyfikowana pod nr PKWiU dział 29, grupy 29.1, 29.3 na podstawie zezwolenia;
  • Po drugie nie da się wyprodukować odpowiedniej jakości produktu końcowego z użyciem wadliwych komponentów produkcyjnych
  • Po trzecie zaś wynagrodzenie za usługi obsługi reklamacji wadliwych komponentów stanowi de facto wynagrodzenie za angażowane moce produkcyjne oraz poniesione nakłady związane z realizacją zamówienia na produkty strefowe, co niewątpliwie stanowi element prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej (produkcyjnej/usługowej) na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, objętej zezwoleniem strefowym;
  • Po czwarte pobierane opłaty od dostawców nie mogą być uznane za samodzielną działalność, ponieważ zawsze będą stanowić zdarzenie wynikające z podstawowej działalności skarżącej, objętej zezwoleniem. 

NSA zgodził się z wyrokiem WSA, podkreślając rolę, jaką w stanie faktycznym odegrała opinia GUS – skoro organ uprawniony do klasyfikacji, stwierdził, że dana usługa mieści się w kodach PKWiU wskazanych w zezwoleniu, to jest ona częścią działalności zwolnionej. 

Orzeczenia wskazują, że opinia GUS może stanowić dobre zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy strefowego. 

Absolwent studiów I stopnia na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek – administracja. Aktualnie kontynuuje naukę na II stopniu tego samego kierunku, specjalizacja – doradztwo podatkowe. Podczas studiów magisterskich dwukrotnie nagradzany Stypendium Rektora za wyniki w nauce. Aktywnie uczestniczy w kole naukowym prawa i polityki Europy Środkowo-Wschodniej. Ukończył studia podyplomowe na kierunku prawo gospodarcze i handlowe. Obecnie stara się poszerzać swoją wiedzę, pomagając w projektach dot. podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT oraz podatku od nieruchomości.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa