pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Rozliczenie straty z lat ubiegłych w trakcie roku podatkowego

TLA Kancelaria > CIT > Rozliczenie straty z lat ubiegłych w trakcie roku podatkowego

W praktyce występują przypadki, iż podatnicy przyjmują zasadę, zgodnie z którą odliczenia strat podatkowych lata poprzednich od dochodu danego roku dokonuje się dopiero w zeznaniu rocznym.

Praktyka taka wynika z tego, iż w ustawie o CIT brak jest przepisów, które w wprost odnosiłyby się do możliwości odliczenia strat podatkowych w ciągu roku podatkowego, poprzez odpowiednie zmieszenie kwot zaliczek miesięcznych na podatek CIT. W przepisach tych określone jest wyłącznie, iż

  • o wysokość straty, poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty (art. 7 ust. 5 ustawy o CIT)

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 14 maja 2012 r., sygn. IPTPB3/423-83/12-2/PM, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, potwierdził jednak możliwość odliczenia poniesionych strat lat poprzednich (w wysokości maksymalnie 50% kwoty straty rocznie) już w trakcie roku podatkowego, przy obliczania zaliczek miesięcznych na podatek CIT.

Podkreśla on przy tym następujące zasady:

  • wysokość odliczenia (50% kwoty poniesionej straty), należy ustalić odrębnie dla każdej ze strat podatkowych poniesionych w latach ubiegłych;
  • odliczenia straty można dokonać już w trakcie roku podatkowego przy ustalaniu zaliczek na podatek, w związku z czym w takiej sytuacji brak jest podstaw do stwierdzenia, że podatnik nie dopełnił obowiązku wpłaty zaliczki lub np. zaniżył zaliczki na podatek dochodowy,
  • nie ma możliwości obniżenia uzyskanego w trakcie roku podatkowego dochodu o całą kwotę poniesionej w latach wcześniejszych straty.
  • w przypadku, gdy podatnik dokona odliczenia straty z lat ubiegłych w trakcie roku podatkowego, za który w zeznaniu rocznym wykaże stratę i w związku z czym nie będzie mógł skorzystać z odliczenia – nie traci prawa do odliczenia straty z lat ubiegłych, którą „zaliczkowo” odliczył. Strata, która ostatecznie nie została uwzględniona w zeznaniu rocznym, może być odliczona w kolejnych latach podatkowych.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Podatek minimalny – kogo dotyczy? 
28 lutego 2024
Podatek minimalny – wprowadzenie 
22 lutego 2024
PIT w delegacjach – kolejne pozytywne wyroki
20 lutego 2024

Archiwa

pl_PL