pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Safe harbour – oprocentowanie dla pożyczek w 2024 r. 

TLA Kancelaria > Ceny transferowe > Safe harbour – oprocentowanie dla pożyczek w 2024 r. 

W dniu 29 grudnia 2023 r. opublikowano w Monitorze Polskim obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w PIT i CIT („safe harbour”). 

Jednym z warunków skorzystania z uproszczenia „safe harbour” (brak obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji dla transakcji pożyczki wewnątrzgrupowej oraz odstąpienie organu od doszacowania w zakresie jej oprocentowania) jest: 

  • ustalenie oprocentowania pożyczki w ujęciu rocznym na dzień zawarcia umowy na podstawie  
  • rodzaju bazowej stopy procentowej i marży, określonych w obwieszczeniu MF aktualnym na dzień zawarcia tej umowy (za dzień zawarcia umowy uważa się również dzień zmiany umowy pożyczki w przypadku, gdy zmiana ta dotyczy oprocentowania pożyczki). 

Zgodnie z przywołanym obwieszczeniem poniższe rodzaje bazowych stóp procentowych oraz marże mają zastosowanie od 1 stycznia 2024 r.: 

1. rodzaj bazowej stopy procentowej dla pożyczek: 

a) w złotych – stanowi WIBOR 3M albo WIRON 3M Stopa Składana, 

b) w dolarach amerykańskich: 

  • stanowi 90-day Average SOFR, 
  • może stanowić LIBOR USD 3M – w przypadku pożyczek udzielonych przed dniem 1 stycznia 2022 r., 

c) w euro – stanowi EURIBOR 3M, 

d) we frankach szwajcarskich – stanowi SARON 3 months Compound Rate, 

e) w funtach brytyjskich: 

  • stanowi SONIA 3M Compound Rate, 
  • może stanowić LIBOR GBP 3M – w przypadku pożyczek udzielonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.; 

2. marża: 

a) dla pożyczkobiorcy wynosi maksymalnie 3,1%, 

b) dla pożyczkodawcy wynosi minimalnie 2,2% (czyli „prawidłowa” jest marża w zakresie 2,2% – 3,1%), 

c) stanowi sumę wartości bezwzględnej bazowej stopy procentowej i wartości określonej w lit. a) albo b), w przypadku, gdy wartość bazowej stopy procentowej jest mniejsza od zera.

Od 2017 r. doradca podatkowy nr wpisu 13149, absolwent Administracji na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. E-mail: remigiusz.markiel@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa