pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Samochód za 1 zł bez zwolnienia z ZUS

TLA Kancelaria > Inne > Samochód za 1 zł bez zwolnienia z ZUS

W dniu 16 stycznia 2015 r. została wydana przez ZUS (oddział w Gdańsku) niekorzystna dla płatników interpretacja (decyzja nr 24, znak sprawy: DI/100000/43/1489/2014), z której wynika, że:

  • udostępnienie pracownikowi za symboliczną odpłatnością samochodu służbowego dla celów prywatnych oraz
  • zagwarantowanie tego świadczenia w przepisach płacowych (w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub przepisach o wynagradzaniu)

nie stanowi korzyści materialnej, o której mowa w rozporządzeniu składkowym, polegającej na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług i w związku z tym nie podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Z uzasadnienia ZUS wynika, że:

  • podstawą zastosowanej przez ZUS wykładni stał się użyty w tym rozporządzeniu zwrot „niektórych artykułów, przedmiotów lub usług”,
  • organ stwierdził, że ze względu na takie sformułowanie przepisu „każdorazowo istotnym jest jednoznaczne ustalenie, o jaki artykuł przedmiot lub usługę chodzi” i w związku z tym uznał, że:
  • „w sytuacji umożliwienia korzystania przez pracowników z samochodów służbowych, które są własnością pracodawcy lub pracodawca na mocy określonego stosunku prawnego jest uprawniony do korzystania z nich (a więc, których wnioskodawca nie nabywa z przeznaczeniem udostępnienia ich swoim pracownikom) nie można mówić o korzyściach, o których mowa w przepisie” (…)
  • „czym innym jest udostępnienie przez pracodawcę pracownikom po cenach niższych niż detaliczne określonych usług i towarów, które pracodawca nabywa z wyraźnym przeznaczeniem na ten cel, a czym innym udostępnianie składników własnego majątku (czy też środków trwałych) służących do wykonywania działalności gospodarczej”.

Stanowisko ZUS zaprezentowane w tej interpretacji stawia pod znakiem zapytania optymalizacje z wykorzystaniem tego przepisu, polegające na udostępnianiu pracownikom różnorodnych świadczeń za tzw. symboliczną złotówkę, co znajduje swoje odzwierciedlenie w przepisach płacowych.

Z drugiej strony wykładnia dokonana przez ZUS nie jest przekonywująca i w zasadzie opiera się wyłącznie na użytym w tym przepisie sformułowaniu „niektóre”. Wywodzenie z tego przepisu, że znajdzie on zastosowanie tylko do tych świadczeń, które pracodawca zakupił z przeznaczeniem ich dla pracowników, stanowi jego nadinterpretację.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa