pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Tarcza 2.0 – Czym jest dla przedsiębiorców?

TLA Kancelaria > Bezpiecznik > Tarcza 2.0 – Czym jest dla przedsiębiorców?

Jesteśmy po pierwszej analizie projektu Tarczy 2.0. Poniżej prezentujemy jej główne rozwiązania/zmiany:

 1. Wsparcie z Agencji Rozwoju Przemysłu – możliwość uzyskania rynkowego finansowania zwrotnego (m.in. pożyczki, gwarancje) przez okres epidemii i 12 miesięcy po jej zakończeniu, cel – zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstw;
 2. Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP – możliwość obniżenia wymiaru czasy pracy maksymalnie o 20% (uprzednio dokładnie o 20%), świadczenia przysługują od miesiąca złożenia wniosku (uprzednio od dnia złożenia), usunięcie konieczności zatrudniania pracowników objętych dofinansowaniem przez 3 m-ce po okresie pobierania świadczeń;
 3. Zwolnienie ZUS – możliwość 50% zwolnienia ze składek dla pracodawców zgłaszających do ubezpieczenia 10-49 ubezpieczonych (wyłącza się z liczby ubezpieczonych pracowników młodocianych);
 4. Świadczenie postojowe – wypłacane nie więcej niż 3 krotnie (uprzednio możliwość jednokrotnej wypłaty), wypłata kolejnego nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia (przyznawane ponownie na podstawie oświadczenia, że sytuacja materialna nie uległa poprawie);
 5. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców – podlega umorzeniu gdy przedsiębiorca będzie prowadził działalność przez minimum 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki (uprzednio warunek zatrudniania przez ten okres pracowników);
 6. Wniosek o upadłość – jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości powstała w okresie
  i z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o upadłość nie rozpoczyna się
  a rozpoczęty ulega przerwaniu;
 7. Wsparcie z Ordynacji podatkowej w związku z COVID-19 – wsparcie stanowi pomoc publiczną podlegającej limitowi 800 tys. euro;
 8. Zwłoka w składkach ZUS – możliwość ZUS odstąpienia od odsetek.

Analizując treść projektu mieliśmy nieodparte wrażenie, iż proponowane rozwiązania/zmiany stanowią co najwyżej delikatny lifting Tarczy 1.0. Rodzi się pytanie czy szumna nazwa Tarcza 2.0 nie powinna nosić co najwyżej nazwy „Tarcza 1.1.” Niemniej mamy nadzieję, iż głosy przedsiębiorców zostaną końcowo wysłuchane.

O postępach prac legislacyjnych będziemy informować na bieżąco.

Od 2017 r. doradca podatkowy nr wpisu 13149, absolwent Administracji na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. E-mail: remigiusz.markiel@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa