pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

TP – Korekta dochodowości a koszt podatkowy

TLA Kancelaria > TP > TP – Korekta dochodowości a koszt podatkowy

Stanowisko organu podatkowego

Wnioskodawca we wniosku o interpretację indywidualną MF wskazał, że:

  1. pełni funkcję grupowego dystrybutora towarów na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, nabywanych od podmiotów powiązanych;
  2. zgodnie z zawartą umową z grupowym Koordynatorem (nie będącym podmiotem, od którego spółka kupuje towary) oraz przyjętą polityką TP, zakładany zysk Wnioskodawcy ze sprzedaży produktów określony został na rynkowym poziomie EBIT 1,75%;
  3. w sytuacji uzyskania przez Wnioskodawcę zysku odbiegającego od powyższego poziomu, zastosowanie ma mechanizm korekty dochodowości (wyrównania cen transferowych):
  • jeżeli zysk jest wyższy – Wnioskodawca przekazuje nadwyżkę na rzecz Koordynatora (korekta zwiększająca KUP),
  • jeżeli zysk jest niższy – Koordynator przekazuje niedobór na rzecz Wnioskodawcy (korekta zmniejszająca KUP).
  1. korekta odnosi się do ogółu zakupów od producentów, ale bez bezpośredniego przełożenia na ceny zakupionych produktów.

Wnioskodawca zapytał, w którym momencie korekta dochodowości powinna być uwzględniana w księgach podatkowych (jego zdaniem na bieżąco).

W interpretacji z dnia 5 września 2016 r., sygn. IBPB-1-2/4510-542/16-2/KP, DIS w Katowicach nie zgodził, się ze stanowiskiem Wnioskodawcy wskazując, iż taka korekta dochodowości, z uwagi na fakt, iż nie jest powiązana bezpośrednio z konkretnymi transakcjami i nie ma wpływu na osiągane przychody, w ogóle nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. I tak w sytuacji:

  • przekazania nadwyżki na rzecz Koordynatora – wydatek Wnioskodawcy pozostanie bez wpływu na KUP (nie nastąpi ich zwiększenie),
  • przekazania niedoboru na rzecz Wnioskodawcy – przysporzenie Wnioskodawcy będzie stanowiło dla niego przychód.

Komentarz TLA

Zdaniem TLA stanowisko zaprezentowane przez DIS w Katowicach jest niezasadne. W przedmiotowym stanie faktycznym polityka cen transferowych zakładała przyznanie dystrybutorowi zysków na poziomie „rynkowym” (a więc takim jakim „oczekują” organy) i w tym celu został wprowadzony mechanizm korekty dochodowości. Zdaniem TLA sama forma wyrównania cen transferowych w ramach grupy powinna mieć drugorzędne znaczenie (niewątpliwie korekta obrotu – zmniejszanie lub zwiększanie cen – miałaby odzwierciedlenie w wysokości kosztów), ponieważ najistotniejszy jest sam efekt ustalenia dochodu na poziomie rynkowym.

Zdaniem TLA rozstrzygnięcie mogłoby być inne, gdyby w korektę dochodowości zaangażowany był producent – sprzedawca (z nim byłyby dokonywane rozliczenia związane z korektą), a nie podmiot trzeci (Koordynator).

Niemniej jednak rekomendujemy na bieżąco śledzenie pojawiających się rozstrzygnięć
w przedmiotowym zakresie.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa