pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

TP-R – MF publikuje projekt wyjaśnień

TLA Kancelaria > TP > TP-R – MF publikuje projekt wyjaśnień

W dalszym ciągu u wielu podatników pojawiają się wątpliwości dotyczące wypełniania informacji TPR. Opublikowany przez MF projekt dokumentu  „Pytania  i  odpowiedzi  dotyczące  informacji  TPR-C i TPR-P za 2019 r.”, ma na celu wyjaśnienie niektórych z nich.

Poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie poruszone w tym dokumencie:

 1. Zwolnienie z obowiązku sporządzenia local file a TPR
 • transakcje zwolnione na podstawie art. 11n pkt 2-9 CIT – nie podlegają raportowaniu;
 • wyjątek stanowią tzw. „transakcje krajowe” zwolnione na podstawie art. 11n pkt 1 CIT, które jak wskazywaliśmy tutaj, muszą zostać ujęte w informacji TPR;
 • w przypadku, gdy transakcja kontrolowana zawierana jest równocześnie z:
 • z podmiotami powiązanymi, spełniającymi warunki do skorzystania ze zwolnienia dla „transakcji krajowych”,
 • jak i z innymi podmiotami powiązanymi (np. kontrahentami zagranicznymi),

– tą część transakcji, która spełnia warunki zwolnienia dla „transakcji krajowych” należy wykazać w informacji TPR w osobnym polu, jako odrębną transakcję.

 1. Cena poza przedziałem benchamrkingu
 • cena transferowa ustalona na poziomie wykraczającym poza przedział wynikający z analizy porównawczej nie musi oznaczać, że warunki transakcji ustalone zostały niezgodnie z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane;
 • w takim przypadku w sekcji F zawierającej dodatkowe informacje można zawrzeć stosowne wyjaśnienia w tym zakresie.
 1. Wykazywanie transakcje typu cash pooling
 • należy odrębnie wykazać wartość transakcji dla pozycji dodatnich (kod 1202) oraz ujemnych (kod 2202);
 • jeżeli wartość kapitału nie wynika z zawartej umowy, wartość transakcji należy ustalić na podstawie innych dokumentów (np. wyciągów bankowych), biorąc pod uwagę salda kapitału jakie podmiot otrzymał lub udostępnił w ramach transakcji kontrolowanej w danym roku obrotowym.
 1. Sposób kalkulacji opłaty transakcji udzielenia/otrzymania licencji
 • jeśli sposób kalkulacji opłaty składa się zarówno z części procentowej, jak i kwotowej:
 • w polu Kalkulacja opłaty należy wybrać opcję kwotowa lub inna, a następnie
 • w polu Sposób kalkulacji opłaty należy wskazać opcję inny sposób kalkulacji opłaty;
 • na potrzeby podania poziomu opłaty należy zsumować wartość opłat wynikającą ze wszystkich zastosowanych form kalkulacji.
 1. Wykazanie wartość pożyczki
 • w polu Wartość zadłużenia, należy wskazać rzeczywistą kwotę zadłużenia, stanowiącą średnią arytmetyczną z początku oraz końca  okresu,  za  jaki  jest  sporządzana  informacja  TPR:
 • dotyczy to także sytuacji, gdy umowa pożyczki wygasła przed końcem  okresu  za  jaki  składana  jest  informacja TPR,
 • a gdy, umowa pożyczki została zawarta, jak i wygasła w trakcie okresu, za jaki składana jest informacja TP, pole Wartość zadłużenia należy wypełnić ciągiem cyfr 99999999999999;
 • w przypadku linii pożyczkowej z ustalonym limitem (wykorzystanie pożyczki może być zmienne), należy wskazać zarówno limit pożyczki (w polu Kwota kapitału), jak również wykorzystanie pożyczki (w polu Wartość zadłużenia).

Należy zaznaczyć, że zwarte w dokumencie pytania i odpowiedzi są w fazie projektu i mają charakter informacyjny (nie stanowią interpretacji ogólnej czy wiążących objaśnień przepisów prawa podatkowego). Niemniej, dla wielu podatników mogą okazać się bardzo pomocne.

Powiązane wpisy

1 Response

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa