pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Ulga badawczo-rozwojowa – część I

TLA Kancelaria > Innowacje > Ulga badawczo-rozwojowa – część I

Ulga na działalność badawczo-rozwojową ma na celu zaktywizowanie podatników w tym zakresie poprzez zachętę w podatku dochodowym. Możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania poniesionych przez podatnika kosztów związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową dotyczy m.in.:

  • kosztów pracowniczych (od 2018 r. dotyczące zarówno pracowników zatrudnionych na umowę o prace, jak również koszty umowy o dzieło czy umowy zlecenia),
  • kosztów materiałów i surowców,
  • odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNiP (z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością).

Przepisy zawierają jednak pewne ograniczenia w zakresie możliwości skorzystania z ulgi.

Koszty zwrócone podatnikowi

Koszty mogą być kosztami kwalifikowanymi w zakresie ulgi B+R jeśli podatnik ekonomicznie poniósł ciężar kosztu. Nie dotyczy to zatem kosztów, które zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Podkreślić należy jednak, że otrzymanie przez podatnika częściowego dofinansowania np. na rozbudowę jednostki prowadzącej prace badawczo-rozwojowe, nie oznacza automatycznie braku możliwości skorzystania z ulgi.

Organy podatkowe potwierdzają możliwość stosowania ulgi do tej części kosztu, w jakiej podatnik nie otrzymał dofinansowania, m.in. Dyrektor KIS w interpretacji z 6 marca 2017 r. Wykładnia językowa przepisu art. 18d ust. 5 wskazuje, że jeżeli koszt kwalifikowany został w części podatnikowi zwrócony (pokryty dotacją), to w tej części nie podlega odliczeniu. Natomiast, taki koszt może być odliczony w części niepokrytej dofinansowaniem.”.

Działalność prowadzona w strefie

Podatnik działający na podstawie zezwolenia strefowego może skorzystać z ulgi B+R:

  • o ile koszty nie są uwzględniane przy kalkulacji dochodu zwolnionego, przy czym
  • sztuczne wyłączenie kosztów z kalkulacji dochodu zwolnionego, tylko dla celów skorzystania z ulgi B+R, może być kwestionowane przez organy podatkowe.

Takie stanowisko prezentują organy podatkowe w wydawanych interpretacjach – przykładowo Dyrektor KIS, który w interpretacji indywidualnej z dnia 2 lipca 2018 r., potwierdził możliwość odliczenia kosztów w ramach ulgi B+R, o ile koszty nie są kosztami działalności strefowej i nie zostały sztucznie z tych kosztów wydzielone.

 

W następnym wpisie skupimy się na kluczu alokacji wydatków dla celów B+R. Chcesz wiedzieć więcej? Śledź nasze wpisy.

Związana z Kancelarią TLA od 2012 r. Od 2018 roku posiada tytuł doradcy podatkowego. Absolwentka administracji oraz prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, skończyła również kurs kandydatów na księgowego. E-mail: magdalena.jastrowicz@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa