pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Ulga badawczo-rozwojowa – część II

TLA Kancelaria > Innowacje > Ulga badawczo-rozwojowa – część II

Poprzedni wpis w ramach serii artykułów dotyczących ulgi na działalność badawczo rozwojową odnosił się do ograniczeń w stosowaniu ulgi. Poniżej przedstawiamy zasady przypisywania części kosztów określonej kategorii do kosztów kwalifikowanych działalności badawczo-rozwojowej.

Klucz alokacji zamiast ewidencji czasu pracy

Pracownicy Spółki są angażowani do różnych projektów B+R oraz wykonują prace związane z utrzymaniem bieżącej produkcji – w tym zakresie nie prowadzą bieżącej ewidencji godzinowej, w której rejestrowaliby czas poświęcany na poszczególne zadania.

Na podstawie:

  • ewidencji projektów B+R,
  • wiedzy pracowników,
  • wiedzy przełożonych pracowników

– Spółka opracowuje klucz alokacji określający zaangażowanie poszczególnych pracowników w dane projekty B+R w danym miesiącu.

Klucz alokacji jest określany na podstawie stosunku łącznej liczby godzin pracownika poświęcanych na działalność B+R do łącznej liczny godzin wymiaru pracy pracownika w danym miesiącu (klucz miesięcznie aktualizowany).

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 13 lipca 2018 r. zgodził się, że koszty kwalifikowane są określane w prawidłowy sposób – Spółka może stosować przyjętą metodę do określania wysokości ulgi B+R.

Wynagrodzenie a brak prowadzenia badań

W kontekście powiązania konkretnej części wynagrodzenia z wykonywaniem działalności B+R

Dyrektor KIS wypowiedział się także w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lipca 2018 r., w której wskazał, że:

  • wynagrodzenie i inne należności przysługujące za czas urlopów i innych usprawiedliwionych nieobecności,
  • jako niezwiązane z prowadzeniem działalności B+R (wynagrodzenie nie odnosi się do czasu poświęcanego na działalność B+R),

– nie stanowią kosztów kwalifikowanych dla kalkulacji ulgi.

Restrykcyjny pogląd organu jest w tym przypadku uzasadniony – przepisy dotyczące zwolnień i ulg należy interpretować ściśle.

Środki trwałe częściowo zaangażowane w B+R

Nie tylko koszty pracownicze mogą podlegać częściowemu uznaniu za koszty kwalifikowane. W interpretacji indywidualnej z dnia 18 lipca 2018 r. Dyrektor KIS wskazał, że:

  • amortyzacja środków trwałych indywidulnie przypisanych konkretnym pracownikom (komputery),
  • stanowi koszt kwalifikowany,
  • w proporcji odpowiadającej czasowi pracy pracownika poświęcanego na prowadzenie działalności B+R do całości czasu pracy, w którym pracownicy wykorzystują środki trwałe.

Ponieważ Spółka na podstawie ewidencji czasu pracy oraz przypisania środków trwałych konkretnym pracownikom była w stanie określić, w jakiej części środki trwałe są wykorzystywane do działalności B+R, zasadnie na koniec roku traktuje część odpisów amortyzacyjnych jako koszty kwalifikowane.

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa