pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Umorzenie wierzytelności poza regulacjami TP

TLA Kancelaria > TP > Umorzenie wierzytelności poza regulacjami TP

Wnioskodawca we wniosku o interpretację indywidualną MF wskazał, że Spółce przysługują względem podmiotów powiązanych wierzytelności o zapłatę ceny za towary / usługi. Wnioskodawca zapytał czy w tej sytuacji znajdą zastosowanie przepisy art. 11 i art. 9a ustawy o CIT, jeżeli nastąpi zwolnienie z długu.

Zdaniem Wnioskodawcy zarówno przepisy o szacowaniu dochodu jak i o obowiązku przygotowywania dokumentacji cen transferowych nie będą miały zastosowania w danym stanie faktycznym, ponieważ

  • stosuje się je do transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, przy czym
  • pojęcie „transakcji” jest kluczowe w tym zakresie.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku umorzenia wierzytelności nie można mówić o transakcji, bowiem  umorzenie wierzytelności samo w sobie nie może zostać uznane za świadczenie, za które może zostać ustalona cena bądź przypisany zysk.

W interpretacji z dnia 29 listopada 2016 r., 3063-ILPB2.4510.187.2016.1.AO, DIS w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe i stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpił od uzasadnienia prawnego.

Pragniemy zauważyć, że powyższa konkluzja nie ma wpływu na kwestię oceny przez organy rynkowego charakteru transakcji „pierwotnych” pomiędzy podmiotami powiązanymi (sprzedaż towarów i świadczenie usług). Warto rozważyć, jak na rozliczenia podatkowe wpłynęłoby umorzenie wierzytelności w przypadku oszacowania dochodu przez organy w transakcjach, których umorzenie dotyczy. W tym zakresie pojawia się pytanie czy w sytuacji doszacowania dochodu u sprzedawcy (w związku z zaniżeniem ceny transakcji) fakt szacowania wpływałby również na wartość rozliczenia w kosztach podatkowych z tytułu umorzenia przedmiotowej wierzytelności?

Podkreślić należy, że przedmiotowa interpretacja została wydana na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2016 r. Wydaje się, że w nowym stanie prawnym rozstrzygnięcie mogłoby być inne ze względu na fakt, że w art. 9a ustawy o CIT dodano przepis, który zobowiązuje podatników do przygotowania dokumentacji cen transferowych już nie tylko dla transakcji z podmiotami powiązanymi ale również dla innych zdarzeń ujmowanych w roku podatkowym w księgach rachunkowych.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa